Άρειος Πάγος: Απόφαση-κόλαφος για κακοπληρωτές ενοικιαστές

 

Η καθυστερημένη καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων ισοδυναμεί με απόσβεση της οφειλής, παρ’ όλα αυτά για τον ενοικιαστή εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης του ακινήτου. Σε περίπτωση δε που ο ενοικιαστής επιθυμεί να συνεχίσει να ενοικιάζει το ακίνητο, θα πρέπει να προχωρήσει σε νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Αυτό έκρινε με απόφασή του ο Άρειος Πάγος και απέρριψε αίτηση ενοικιαστή ακινήτου που στεγάζεται εστιατόριο στη Βόρειο Ελλάδα, ο οποίος ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου. Με την απόφαση αυτή, κρίθηκε ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη λόγω καταγγελίας της μίσθωσης μετά από καθυστέρηση καταβολής των ενοικίων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο ενοικιαστής είχε καθυστερήσει το 2008 να καταβάλει ενοίκια οκτώ μηνών, με αποτέλεσμα η συνολική οφειλή του να ανέλθει στο ποσό των 7,5 χιλιάδων ευρώ. Στα τέλη του χρόνου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που είναι ο Δήμος της περιοχής, κατήγγειλε τη σύμβαση και ζήτησε με αγωγή του εκτός από την εξόφληση να του αποδοθεί και το κτίριο.

Από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης, ο ενοικιαστής σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, έπρεπε μέσα σε διάστημα ενός μήνα να καταβάλλει τα οφειλόμενα ενοίκια. Αν δεν τα κατέβαλε θα λύονταν η συμφωνία και ο ίδιος θα έπρεπε να αποδώσει τη χρήση του ακινήτου στο Δήμο.

Τελικά, ο ενοικιαστής κατέβαλε τα οφειλόμενα ενοίκια, μετά όμως από την προθεσμία του ενός μηνός. Το ποσό καταβλήθηκε στο Δήμο σε δυο δόσεις και σε διάστημα δυο ως έξι μηνών μετά την καταγγελία. Όπως υποστήριξε ο ενοικιαστής κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η καθυστέρηση εξόφλησης των ενοικίων οφείλονταν σε οικονομικές δυσχέρειες λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε συγγενικό του προσώπου. Ακόμη, προέβαλε ότι η εφαρμογή των προθεσμιών οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Κρίνοντας ως ορθή την απόφαση του Εφετείου ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικές διαφορές όπως είναι οι μισθωτικές. Ακόμη, έκρινε ότι η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής, πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για τον ενοικιαστή απόδοσης του μισθίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο για να συνεχιστεί η μίσθωση χρειάζεται νέα σύμβαση.

Τέλος, το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν ήταν καταχρηστική η άσκηση της αγωγής και απέκρουσε τους λόγους υγείας που επικαλέστηκε ο ενοικιαστής για το συγγενικό του πρόσωπο. Κατά τους αρεοπαγίτες η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν τον απαλλάσσει από τις συνέπειες υπερημερίας.