Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ενεργοποιεί

από τις 18 Ιουνίου 2016

τη 10ωρη εκπτωτική μετ’ επιστροφής κάρτα «ΜΑΖΙ».

για όλα τα  Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου μέχρι και το δεύτερο του Σεπτεμβρίου (10 & 11/9).

Η Κάρτα «ΜΑΖΙ» πρωτοεμφανίστηκε το 2011 ως 8ωρη και αποκλειστικά κυριακάτικη

και εξελίχθηκε σε 10ωρη (μέσα από διάλογο με φορείς της περιφέρειας ο οποίος συνεχίζεται),

καλύπτοντας τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή.

Η κάρτα «MAZI», προσφέρει σύντομη και οικονομική διάσχιση του στενού Ρίου –Αντιρρίου,

με επιστροφή μέσα σε 10 ώρες στην τιμή των 13,60€.

Η προσφορά ισχύει για ΙΧ οχήματα κατηγορίας 2 (επιβατικά).

Μετά το πέρας των 10 ωρών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις τιμοκαταλόγου απλών διελεύσεων.