Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου της 24-2-2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

Στη συνεδρίαση αυτή ο επικεφαλής της παράταξης μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ, τόνισε ότι ο θεσμός αυτός σφαίνεται ότι κατ’ αρχήν έχει ενδιαφέρον καθότι μπορεί να συμβάλλει στη ανάπτυξη και εξέλιξη της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που έχει ως υπόβαθρο την κουλτούρα του διαλόγου. Πλην όμως ο θεσμός αναδεικνύεται στην πράξη προβληματικός διότι πολλές φορές έρχεται να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Τι θα κάνει για παράδειγμα όταν ο «Συμπαραστάτης» δεχτεί μια καταγγελία για μια καταφανώς παράνομη ή άκυρη διοικητική πράξη; Τι θα κάνει ο «Συμπαραστάτης» όταν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έσφαλλε στην έκδοση μιας πράξης και ιδίως όταν η πράξη αυτή αφορά στην επιβολή κάποιου προστίμου και η υπηρεσία υπερασπίζεται την επιλογή της πολύ έντονα; Θα τολμήσει ο «συμπαραστάτης» να πάρει το μέρος του πολίτη με δεδομένο ότι εκλέγεται πάντα με την υποστήριξη της πλειοψηφούσας Δημοτικής παράταξης της οποίας επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος;

Και σε περίπτωση που ο «Συμπαραστάτης» έχει αντίθετη άποψη από την επιλογή της υπηρεσίας ποιανού η θέση θα υπερισχύσει και θα εφαρμοστεί με δεδομένο μάλιστα ότι ο «Συμπαραστάτης» δεν είναι εξοπλισμένος με το χαρακτηριστικό της δεσμευτικότητας των αποφάσεων του όπως ένας δικαστής;

Πέραν όλων αυτών, επειδή στην Αιτιολογική Έκθεση του ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο «Συμπαραστάτης» έχει ως αποστολή και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από την ασφυκτική και συχνά παραλυτική συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών για να μην υποβαθμισθεί ο θεσμός αυτός στο επίπεδο της συναλλαγής και ο «Συμπαραστάτης» γίνει ένας ακόμη «Αντιδήμαρχος» ο επικεφαλής της παράταξης μας Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ πρότεινε να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες και ειδικότερα θεσμικές εγγυήσεις που θα διασφαλίσουν την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του «Συμπαραστάτη» και να λειτουργεί κατά το πρότυπο του Συνηγόρου του πολίτη και συγκεκριμένα ο «Συμπαραστάτης» θα πρέπει:

  1. Να μην υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή σε διοικητική εποπτεία εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

  2. Να μην εμποδίζεται η δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου στο αξίωμα.

  3. Οι υπηρεσίες να είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται εντός ευλόγου χρόνου στις συστάσεις του.

  4. Να οργανωθεί η Υπηρεσία του «Συμπαραστάτη» ηλεκτρονικά.

  5. Να δημοσιοποιούνται οι απαντήσεις του στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  6. Να μην έρχεται σε επαφή με τους πολίτες αλλά τα παράπονα και οι καταγγελίες των πολιτών και οι αντίστοιχες απαντήσεις του «Συμπαραστάτη» να διατυπώνονται εγγράφως όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Συνήγορο του πολίτη.