Έρχονται 1.095 προσλήψεις στα νοσοκομεία με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Όλα έτοιμα είναι για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων ενενήντα πέντε (1.095) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας απο το ΑΣΕΠ μετά και από την σχετική έγκριση του Υπουργείου όπως προκύπτει από τον καθορισμό θέσεων που θα προσληφθούν απο τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει έγγραφο του Υπουργείου Υγείας έτοιμη για έκδοση είναι η προκήρυξη για 10950 προσλήψεις στα νοσοκομεία της χώρας διαφόρων ειδικοτήτων όπως νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρών όπου εννιακοσίων ογδόντα πέντε (985) κενές οργανικές θέσεις θα καλυφθούν με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 69 θέσεις θα καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και έχουν ήδη εγγραφεί στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. Τον αριθμό των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε εξήντα εννέα (69) προβλέπει απόφαση που υπογράφει η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου. Η κατανομή ανα κατηγορία:

www.dikaiologitika.gr

98152151