Οι σειρήνες συναγερμού της Πολιτικής Άμυνας ήχησαν πριν λίγο στο Αγρίνιο και  για πέντε λεπτά, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015.

Συγκεκριμένα, οι σειρήνες ήχησαν  ως εξής:

  • Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
  • Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας είχαν  καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα.
.