«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου και Ποδηλασίας, με την ονομασία ‘’Τρέχω – Βαδίζω- Ποδηλατώ στους δρόμους της πόλης μου’’ .»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το από 20-9-2015 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου .
  4. Την υπ’ αριθμ. 65365/15/1727735 από 26-9-2015 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

 

και αποσκοπούντες

 

στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου και Ποδηλασίας, με την ονομασία «Τρέχω – Βαδίζω- Ποδηλατώ στους δρόμους της πόλης μου», που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αγρινίου, μαζί με άλλους φορείς της πόλης.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

 

 Την σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών, μέσω παρακαμπτήριων οδών, σε οδούς της πόλης του Αγρινίου, σε όλο το μήκος της διαδρομής, όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση, την 4/10/2015 και από ώρες 10.30΄ έως 12.30΄.

Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 5.000μ., με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας  και με το εξής δρομολόγιο:

<Μπαϊμπά, πλατεία Καραπανέικα, Παναγοπούλου και Θεοτοκοπούλου, Αγίου Χριστοφόρου, Δημοτσελίου, Παπαστράτου, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, πλατεία Χατζοπούλου, Καλυβίων, Τερτσέτη, Μαβίλη, Δεληγιώργη, Καλλέργη, οινέως, Χαρ. Τρικούπη, Βότση, Αναστασιάδη>

 

   Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα , των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

 

   Έναρξη ισχύος της παρούσης την 4-10-2015 από 10.30΄ ώρα έως 12.30΄ ώρα .

 

   ΑΡΘΡΟ (4)

 

   Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1.Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ

   Για ενημέρωση

Γ.    2. Γ.Ε.Π.Α.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

          Για ενημέρωση

3. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

   Για ενημέρωση – δικές του ενέργειες.

4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5. Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

        ΠΑΤΡΑ

6.  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

      ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

7.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

        ΕΝΤΑΥΘΑ

8. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ για τη δημοσίευσή της.

      9.ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, για την ανακοίνωσή της.                    

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής