Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 265123/4737/8-10-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλ. πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ , σε ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας κρεάτων-κρεοπωλείο  του Δήμου Αγρινίου επειδή

σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/10/2015, ευρέθηκε:

Α) 22 κιλά αρνίσιου κρέατος (ένα ολόκληρο αρνί και τεμάχια αρνιών) χωρίς να συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (τιμολόγια αγοράς-Δελτία αποστολής) κατά παράβαση από όσα ορίζει το άρθρο13 του Ν. 4177/2013 & το άρθρο 101παρ.1 της Α2-718/31/7/2014.

Β) Να διατηρεί και να έχει εκθέσει προς πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά (δηλ. κομμένο εκ των προτέρων)10 κιλά και 800 γραμμάρια, κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1

  1. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις από όσα ορίζουν :

α) το άρθρο13 του Ν. 4177/2013 & το άρθρο 101παρ.1 της Α2-718/31/7/2014 και

β)το άρθρο 25 παρ. 1 της Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,

για τις οποίες  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση τά άρθρα 101 παρ 6 & 25 παρ. 7

της Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 συνολικού ποσού 5.500 ευρώ