Επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι παραιτούμαι από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς αλλά και για λόγους προσωπικής συνέπειας και αξιοπρέπειας, καθώς αδυνατώ να συνεχίσω να είμαι μέλος ενός κόμματος όπου μια μικρή κλειστή ομάδα αποφασίζει εν κρυπτώ και ερήμην των συλλογικών οργάνων και της κοινωνίας για θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το μέλλον το δικό μας αλλά και των επόμενων γενιών.

Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το «κόμμα των μελών του» που «λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά» το κόμμα που μαζί ιδρύσαμε με ελπίδες και προσδοκίες πριν από μόλις δύο χρόνια. Δύο χρόνια που ήταν αρκετά για την ολοκληρωτική μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα που στοχεύει στην «ανατροπή της κυριαρχίας των δυνάμεων του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων, των δυνάμεων της κοινωνικής καταστροφής», στο κόμμα που ως κυβέρνηση ψηφίζει και εφαρμόζει το τρίτο και πιο βάρβαρο μνημόνιο δίνοντας τη χαριστική βολή στην ήδη εξαθλιωμένη κοινωνία.

Εξακολουθώ να παραμένω πιστός στις αρχές και τις ιδέες της αριστεράς με τις οποίες πορεύομαι για περισσότερα από τριάντα χρόνια και γι αυτές τις ιδέες θα συνεχίσω να μάχομαι τόσο ατομικά όσο και συλλογικά με τους αγώνες μου μέσα από τα συνδικάτα και τους κοινωνικούς φορείς.

 

Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος