Αποκαταστάθηκε μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις συνεργείων της ΔΕΥΑΑ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, η βλάβη που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Λεπενούς και της Τοπικής Κοινότητας Στράτου.

Το πρόβλημα, που προκάλεσε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης, οφείλονταν στο γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγρινίου παρατηρείται υψηλότερη κατανάλωση νερού, πέραν των φυσιολογικών για την εποχή ορίων, με αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης στην κεντρική δεξαμενή του διυλιστηρίου. Εξαιτίας αυτής της πτώσης «εγκλωβίστηκε» αέρας στο δίκτυο ύδρευσης, γεγονός που μείωσε τις παροχές νερού προς τις επιμέρους δεξαμενές της περιοχής.

Μετά από την αποκατάσταση του προβλήματος επήλθε ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης.