Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, βρέθηκε σήμερα ξανά στο Αγρίνιο, ολοκληρώνοντας το πακέτο στοχευμένων δράσεων στην πόλη για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!, που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) Μετά την αρχική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2015, και τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα  που αποτυπώθηκαν από την επαφή με τους φορείς της πόλης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επέστρεψε  στο Αγρίνιο, με μια ανοιχτή προς τους πολίτες εκδήλωση, που εδράζεται στις βάσεις που τέθηκαν στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης.

Έτσι ,  το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου στο κτήριο της πρώηνΤράπεζας της Ελλάδος,πραγματοποίησε  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με θέμα ««Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»»  με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΔΕΥΑ Αγρινίου, συλλογικοτήτων πολιτών, οικολογικών κινήσεων, φορέων αρμόδιων για τα υδατικά ζητήματα της πόλης, ΜΜΕ κ.ά.

Από την εκδήλωση, αναδείχθηκε ως μείζον ζήτημα η ανάγκη ενδυνάμωσης και βελτιστοποίησης της ενημέρωσης των πολιτών/χρηστών, μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων και δυνατοτήτων που προσφέρει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ούτως ώστε να «σφυρηλατηθεί» μια άλλη κουλτούρα για το νερό, την αξία και την αναγκαιότητα της  ορθολογικότερης διαχείρισής του.