Δύο αυτοφυή χασισόδεντρα ύψους ενός μέτρου περίπου το καθένα ,εντόπισαν σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αη Γιάννη  Ρηγανά, ανάμεσα σε καλάμια ,άνδρες της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου .
Μετά την εκρίζωση τους τα δενδρύλλια στάλθηκαν σε αρμόδια κρατική υπηρεσία προκειμένου να πιστοποιήσει και εοιιςημα ότι τα δενδρύλλια ειναι χασισόδεντρα .