Ανήσυχοι στον Γ. Σταθάκη για τα έργα του ΕΣΠΑ οι Περιφερειάρχες

Σειρά προτάσεων, που αφορούν τόσο το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, όσο και τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, έθεσαν οι Περιφερειάρχες, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν,χθες  Πέμπτη, με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη.

Τα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέφρασαν την ανησυχία τους στον κ. Σταθάκη για την χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ, ενώ όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Κώστας Αγοραστός, υπήρξε δέσμευση από πλευράς του Υπουργού πως, περί τα 850 εκ. ευρώ που θα εισρεύσουν το ερχόμενο Φθινόπωρο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πληρωμή έργων του ΕΣΠΑ.

Οι θέσεις της ΕΝ.Π.Ε. για το τρέχον ΕΣΠΑ

Σε ότι αφορά το εν εξελίξει ΕΣΠΑ, οι Περιφερειάρχες έθεσαν τα εξής ζητήματα: Οι συνθήκες περιορισμένης οικονομικής ρευστότητας, κατά το τελευταίο τρίμηνο, έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αιτημάτων κατανομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, επιδρώντας αρνητικά στους ρυθμούς υλοποίησης του συνόλου των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται ότι, εκκρεμεί η υλοποίηση από την ΤτΕ αιτημάτων κατανομών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, που υποβλήθηκαν από τον Μάιο του 2015.

Τα προβλήματα ομαλής χρηματοδότησης των έργων, καθώς και η αναστολή λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, για διαστήματα άνω των δύο μηνών, και ως εκ τούτου, σε ειδικές έγγραφες δηλώσεις, εκ μέρους των αναδόχων, για διακοπή εργασιών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/2008). Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων των έργων και αυξανόμενη υποβολή στην ΕΥΔ αιτημάτων παράτασης των υπό εξέλιξη συμβάσεων.

Η πρόσφατη και συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος έχει δυσχεράνει περαιτέρω την κατάσταση, εν μέσω της τελευταίας θερινής περιόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που υπό κανονικές συνθήκες αναμένονταν επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν ως την 31/12/2015.

Από την έναρξη της τραπεζικής αργίας και των ελέγχων κεφαλαίου, οι Περιφέρειες ενημερώνουν καθημερινά για αναστολή εργασιών στα εργοτάξια και αδυναμία παραγγελίας υλικών για τα οποία απαιτείται η προκαταβολή του συνόλου του κόστους. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται στις συμβάσεις προμηθειών, που στις περισσότερες περιπτώσεις κτιριακών έργων αποτελούν το τελευταίο στάδιο υλοποίησης, καθώς και προϋπόθεση λειτουργίας αυτών.

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι, λόγοι ανωτέρας βίας οδηγούν στη σταδιακή αναστολή της υλοποίησης των έργων, με άμεση επίπτωση στην έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τον κίνδυνο αφενός απώλειας πόρων και αφετέρου επιβάρυνσης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

«Η παράταση των Ε.Π. είναι η μόνη ασφαλής λύση για να μην επιβαρυνθεί το Εθνικό ΠΔΕ με τις δαπάνες που θα υπολείπονται για την ολοκλήρωση των έργων μετά την 31/12/15. Οι τεχνικές διευκολύνσεις που παρέχονται με την πρόσφατη εγκύκλιο της ΕΑΣ (ΑΤΙ 78173/20-7-15) και συνδέονται με την διεύρυνση της δυνατότητας μεταφοράς έργων συνολικά ή κατά τμήματα (έργα phasing) στα Ε.Π. της επόμενης περιόδου, διευκολύνουν ως ένα βαθμό, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα υποθηκεύουν τους πόρους της επόμενης περιόδου με έργα που δεν συνάδουν απαραίτητα με τους στόχους του νέου Ε.Π.», επισήμαναν οι Περιφερειάρχες.

Τεχνική Βοήθεια

Δεδομένου ότι εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάγιες υποχρεώσεις, που αφορούν την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας, (π.χ. ΔΕΚΟ, αναλώσιμα, καθαριότητα κ.λπ.) οι Περιφερειάρχες τόνισαν ότι, απαιτείται η άμεση χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής Βοήθειας, που αφορά στα λειτουργικά έξοδα.

epoli.gr