Από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, ανακοινώνεται ότι οι πλήρεις φάκελοι με τα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση (γεωτρήσεων κ.λ.π.), θα παραλαμβάνονται καθημερινά, έως 13.30 μ.μ.

Επίσης γίνεται γνωστό προς τους ενδιαφερομένους και τα Μελετητικά γραφεία, ότι ελλιπείς φάκελοι δεν θα παραλαμβάνονται. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φακέλων, είναι η 30η Απριλίου 2015.