ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου, ΔΕΠΟΣ, Πογωνιάς και υποθαλάσσιος αγωγός»
Δήμαρχος του Δήμου Ακτίου _Βόνιτσας υπάρχει; Το θέμα δεν τον απασχολεί;
     Εσείς κ. Αποστολάκη και εσείς κυρίες και κύριοι  του Δημοτικού Συμβουλίου… 
Τι λέτε;
Επήλθε ουσιαστική μεταβολή των όρων που ορίζουν  τα επίσημα έγγραφα;
    -Είναι θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ναι ή όχι;
  -Γιατί δεν το βάζετε θέμα ημερησίας διάταξης; Το ζήτησα πολλές φορές γραπτά.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει;
Σε κάθε περίπτωση έχουν γνώση οι φύλακες. Έπραξαν τα δέοντα και θα πράξουν τα επιβαλλόμενα ανάλογα με τις εξελίξεις.
Πάντως ένα είναι σίγουρο. Όπως είναι σήμερα (03-03-2015)  η κατάληξη του αγωγού, το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
Αγαπητοί αναγνώστες,
   Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια περίληψη από ένα φάκελο (τον έφτιαξα με πολύ κόπο, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο) που έχει σχέση με το έργο Βιολογικός καθαρισμός και υποθαλάσσιος αγωγός. Αποτελείται από επίσημα του Ελληνικού κράτους. Αφορά τη περιοχή Παλαίρου-ομογενειακό χωριό ΔΕΠΟΣ – Πογωνιάς…….

Ο φάκελος είναι στη διάθεση του κ. Δημάρχου και όλων των Δημοτικών Συμβούλων με τη προϋπόθεση να μου το ζητήσουν.
Δημοτικοί Σύμβουλοι   κυρίως  από την ΔΕ Παλαίρου υπάρχουν; Συμβούλιο της ΔΕ Παλαίρου υπάρχει; Τοπικό Συμβούλιο Πογωνιάς υπάρχει;
Δεν σας ενδιαφέρει το θέμα;
ΘΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (έγγραφο με αριθ πρωτ 85362 ημερ 18-7-2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ)
……….
     Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου-Δέπος-Πογωνιάς θα γίνει σε δημοτική εκτός σχεδίου έκταση, η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου, πλησίον του οδικού άξονα Παλαίρου-Πογωνιάς και σε απόσταση περίπου 2,5 km  από τη πόλη της Παλαίρου.
    Το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα καταλαμβάνει δημοτική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων. Η πρόσβαση στο γήπεδο της μονάδας επεξεργασίας γίνεται μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού.           Στην εγκατάσταση προβλέπεται να γίνεται επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Παλαίρου, Πογωνιάς καθώς και του ομογενειακού χωριού της ΔΕΠΟΣ.
ΣΧΟΛΙΟ: Παρακαλώ προσέξτε, «θα ξεκινά από κεντρικό αντλιοστάσιο στηνέξοδο της πόλης και θα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω ΚΑΑ μήκους 2500μ μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού».
    Τα λύματα της πόλης της Παλαίρου θα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω ΚΑΑ μήκους 2.500 μ περίπου.
Ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων θα ξεκινά από κεντρικό αντλιοστάσιο στην έξοδο της πόλης και θα ακολουθεί την οδό Παλαίρου-Πογωνιάς μέχρι την θέση της εγκατάστασης. Στο παραλιακό  τμήμα της οδού ο αγωγός θα τοποθετεί στην εσωτερική πλευρά.
………………………………………………
Γενικές ρυθμίσεις
Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν:
Τον κύριο του έργου ( Δήμος) και την επιβλέπουσα υπηρεσία
………………………..
      Θα γίνει δεντροφύτευση στο οικόπεδο όπου  θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ώστε αυτές να μην είναι ορατές από τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαίρου.
Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων
……
   Να μην κατασκευασθεί δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων καθώς με την ολοκλήρωση των έργων του βιολογικού καθαρισμού θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικισμοί να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των αποχετευτικών των δικτύων και να έχουν συνδεθεί με τη μονάδα.
ΣΧΟΛΙΟ:    Η Πογωνιά γιατί έμεινε απέξω μέχρι στιγμής;
 Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων
……..
    Ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή του όρμου Παλαίρου, σύμφωνα με την Νομαρχιακή Απόφαση για τον καθορισμό του αποδέκτη και των όρων των λυμάτων.
    Ως σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων θεωρείται το τελικό άκρο του υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος καταλήγει σε διαχυτήρες για καλή αραίωση των λυμάτων στη θάλασσα, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρα και με ελάχιστο μήκος 2  χιλιόμετρα από την ακτή.
Το βάθος των 50μ ορίζεται ως ελάχιστο βάθος διάχυσης των λυμάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περιοχή που ενδέχεται να υπάρχει ο οικότοπος προτεραιότητας (κωδ 1120)  «Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση»  ( Ποσειδωνίες)
………..
 
     Ο αρμόδιος φορέας του έργου (Δήμος Κεκροπίας) να μεριμνήσει για τον καλό σχεδιασμό και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήματος διάχυσης  (ΔΙΑΧΥΤΉΡΑ)
1-ΝΑ υπάρχει φωτοσήμανση της περιοχής σύμφωνα με τις υποδείξεις Υπηρεσίας Φάρων.
2)-Φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδο τους στον υποθαλάσσιο αγωγό.
3)-Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100 ml νερού.
4)-Συχνός έλεγχος των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης , πουεπηρεάζονται από τα επεξεργασμένα λύματα , ώστε ο αριθμός κολοβακτηριοειδών να μην υπερβαίνει τα 30 ΠΑΚ/ 100 ml θαλασσινού νερού στις ακτές.
ΣΧΟΛΙΟ: Υπαρκτός κίνδυνος ρύπανσης όλου του οικοσυστήματος με προφανή αποτελέσματα  για την υγεία των κατοίκων, την αλιεία ,το τουρισμό κλπ.
……..
   Πριν αρχίσει η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, πρέπει να γίνειαναγνωριστική μελέτη της περιοχής, διάρκειας ενός έτους, ώστε να αποκτηθούν στοιχεία βάσης για περαιτέρω παρακολούθηση από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του έργου.
   Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για ελεγχόμενη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου σε εκτάσεις που σήμερα καλλιεργούνται και δεν ανήκουν σε οικιστικές επεκτάσεις, ούτε πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές.
 Της παραπάνω ΚΥΑ 85362/2002 δόθηκε ανανέωση που πήρε αριθ πρωτ 101701 με ημερ 28-02-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ  και αναφέρει:
    Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί με την προαναφερομένη ΚΥΑ και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα, καθώς και οι όροι της παρούσης Απόφασηςισχύουν μέχρι 31-Ιανουαρίου 2013 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θατηρούνται με ακρίβεια. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλεινα εφοδιασθεί με απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της ΑΠΌΦΑΣΗΣ έγκρισης Περιβαλλοντικών ¨Ορων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.
Η μη τήρηση των όρων της ΚΥΑ 85362/2002 και της παρούσας η καθ΄ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτελέσματα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος , συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας , την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28,28 και 30 του Ν. 1650/86 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002.
……../
Να φωτοσημανθεί το πέρας του  αγωγού (διαχυτήρας)
Φωτοσημαντήρας κωνικός κίτρινου χρώματος με ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας 1,5 μέτρα. Ο Φωτοσημαντήρας θα φέρει αναλάμποντα περίβλεπτο φανό, κίτρινου χρώματος και θα λειτουργεί απόν τη δύση μέχρι  την ανατολή του Ηλίου.
-Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση  της ρύπανσης κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ρυπαντικών παραμέτρων των νερών εκροής τόσον στη περιοχή διάθεσης όσο και στις γειτονικές ακτές κολύμβησης που τυχόν  θα επηρεάζονται από τα επεξεργασμένα λύματα δεδομένου πως πρόκειται για περιοχή Natura.
……….
Για να ενημερωθείτε για το μέγεθος του σημείου κατάληξης του αγωγού σας ενημερώνω. Μία από τις αδειοδοτήσεις που πήρε ο Δήμος  με αριθ πρωτ Δ10Β 1165492/ 3174 με ημερομ 29-11-2012  του υπουργείου οικονομικών της Δ/νσης Δημ Περιουσίας αναφέρει «την παραχώρηση στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου χώρου εμβαδού   17.535, 636 τετραγωνικά μέτρα δηλ17,5 περίπου στρέμματα».
Και ενώ έτσι  είναι τα πράγματα, αγαπητοί αναγνώστες, 
    Στις 08/03/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 5255 έχουμε την Βεβαίωση τουΔημάρχου Ακτίου –Βόνιτσας (κ. Σολδάτος Νίκος)  που ακολουθεί:
Ο Δήμαρχος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  
Βεβαιώνει ότι  :
Δεν έχει επέλθει μέχρι σήμερα ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων οι ΚΥΑ 85362/18-07-2002 και ΚΥΑ 101701/28-02-2008  ανανέωση της προηγούμενης .
Εκδίδεται η βεβαίωση αυτή για την Ανανέωση (Παράταση ισχύος) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ¨όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου , Δέπος και Πογωνιάς του Ν Αιτ/νις.
 Η Δ/νση ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     Μου χορηγεί το ‘έγγραφο με αριθμό πρωτ 1064/ 27295  και ημερομηνία 12/03/2013 που αναφέρει:
    Η ισχύς των υφισταμένων Αποφάσεων Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση 10ετίας από την έκδοση τους.
Κατόπιν αυτού και εφόσον, όπως αναφέρεται στο (6) σχετικό (Η παραπάνω βεβαίωση)  δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτές έχουν εκδοθεί σας ενημερώνουμε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί για το έργο του θέματος με την (2) σχετική ΚΥΑ , ισχύουν έως τις 28-02-2018.
     O αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στην υποενότητα «Υδάτινο Περιβάλλον-Διαχείριση Λυμάτων»
Αυτό είναι το πρώτο μέρος της δημοσίευσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα.
       Εκτιμήσεις και πολιτικές συμπεριφορές για το θέμα θα μάθετε προσεχώς .
Αυτή τη στιγμή προέχει:
Τα κτίρια είναι ανέφικτο να τα μετακινήσουμε.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΣΗΜΕΡΑ.
Για να μη λαϊκίζω όμως σας ενημερώνω.
    Η Αλλαγή αυτή της κατάληξης είναι δύσκολή υπόθεση και οι γνώμες των κατοίκων είναι διαφορετικές. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος
Πρότεινα προεκλογικά και επιμένω:
 ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.
Ο ΟΡΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ –ΠΟΓΩΝΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΟΣ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ .
ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ.
Θεωρώ ότι έπραξα το χρέος μου. Καλώ τους αρμόδιους και πάνω από όλα τους Δημότες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Για το συμφέρον της λύσης που προτείνω (όχι για πολιτική εκμετάλλευση ) σταματώ εδώ για σήμερα.