5cd21886-58dc-4c58-b248-4ee141ea48e3

 

Το πρόγραμμα BIOUMICA στο πλαίσιο του INTERREG III Ελλάδα – Ιταλία, που υλοποιήθηκε από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κατά τα έτη 2007 και 2008 είχε πιλοτικό χαρακτήρα με σκοπό να δοκιμασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας γραμμής κομποστοποίησης οικιακών αποβλήτων και να καταδειχθεί ο τρόπος εφαρμογής της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 860.000,00€ και για τις δύο χώρες και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ο προϋπολογισμός που αφορούσε την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ήταν 190.000,00€ και περιλάμβανε μια σειρά δράσεις υποστηρικτικές προς τον πιλοτικό χαρακτήρα του προγράμματος όπως προβλέπεται άλλωστε στα διακρατικά προγράμματα αυτού του τύπου.

Από τον προϋπολογισμό που αφορούσε την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ το μεγαλύτερο ποσό δαπανήθηκε για την απόκτηση υψηλής πράγματι τεχνολογίας εξοπλισμού (σταθμού) απαραίτητου για την παραγωγική διαδικασία «κομποστοποίησης», που έλαβε χώρα  κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. Ο συγκεκριμένος «σταθμός» Σουηδικής τεχνολογίας περιλάμβανε τρία μέρη : τον κομποστοποιητή, το σιλό-χοάνη τροφοδοσίας υπολειμμάτων καθώς και το κοντέινερ εγκατάστασης της ανωτέρω γραμμής παραγωγής.

Ο κομποστοποιητής, καθώς και όλος ο σταθμός υψηλής τεχνολογίας μετά το πέρας του προγράμματος παραχωρήθηκε στο Δήμο Αγρινίου και συγκεκριμένα στη Δ/νση περιβάλλοντος , τμήμα καθαριότητας η οποία άλλωστε συμμετείχε και στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Σχετικά με τα στοιχεία της έρευνας για τα οργανικά απόβλητα στην περιοχή της Τριχωνίδας,  στο πλαίσιο του προγράμματος είχε εκπονηθεί σχετική μελέτη – έρευνα η οποία υπάρχει στη διάθεσή σας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής όπου έγινε ανάλυση του κύκλου των αποβλήτων, επειδή οι ποσότητες οργανικής ύλης της αγροτικής δραστηριότητας μπορούσε να επεξεργαστεί με φυσικά μέσα εξαιτίας των αγροτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην περιοχή, κρίθηκε σκόπιμο η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος να γίνει με τα απορρίμματα του αστικού κέντρου της περιοχής (Αγρίνιο), τα οποία δεν επεξεργάζονται, απλά συγκεντρώνονται και μεταφέρονται.

Για το λόγο αυτό καθώς και για μια σειρά από άλλους λόγους σύμφωνα με την μελέτη, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στον αστικό ιστό του Αγρινίου που επίσης αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής της Τριχωνίδας και όχι σε τοπικές φάρμες της περιοχής.

Αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης της συλλογής αποβλήτων, σας αναφέρουμε ότι αυτή διενεργήθηκε βάση σχετικής μελέτης – έρευνας και ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα εξής: περιλάμβανε την τοποθέτηση κάδων σε επιλεγμένα σημεία όπως λαϊκές αγορές , χώροι εστίασης κτλ.

Συμμετείχαν επίσης πιλοτικά και 30 οικογένειες στις οποίες  διανεμήθηκαν ειδικού κάδοι, καθώς και σακούλες απορριμμάτων.

Τέλος είχε λάβει χώρα πρόγραμμα δημοσιοποίησης και εκπαίδευσης, τόσο σε σχολεία, όσο και σε στελέχη της καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου, καθώς και σε προσωπικό – στελέχη της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Φυσικά όλες οι διαδικασίες του ανωτέρω προγράμματος σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του, έγιναν υπό την εποπτεία και την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του INTERREG.

Σας αναφέρουμε επίσης ότι ως φιλοσοφία των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι η πιλοτική εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων και φυσικά η υιοθέτηση μιας τέτοιας διαδικασίας σε καθημερινή παραγωγική βάση αποτελεί αντικείμενο πέρα από το παρόν πρόγραμμα , με άλλους πόρους , με αντίστοιχη βούληση και με φορέα άλλον πέρα από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Παρόλα αυτά είχε προβλεφτεί από το πρόγραμμα η εκπόνηση προμελέτης βιωσιμότητας για την εφαρμογή ενός αντίστοιχου με το πιλοτικό πρόγραμμα για την επεξεργασία αποβλήτων σε όλη την έκταση του Δήμου Αγρινίου και σε καθημερινή παραγωγική διαδικασία. Από την ανάλυση της ανωτέρω προμελέτης που είναι στην διάθεσή σας προκύπτουν ακριβώς τα κόστη, ο εξοπλισμός, τα μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμη μια τέτοια προσπάθεια.

Σχετικά με αναφορές που υπάρχουν στο Δελτίο Τύπου της παράταξης Ανυπότακτο Αγρίνιο, ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες , όπως η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ λειτουργούν ως εργαλεία κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με μηδενικά οφέλη σας αναφέρουμε τα εξής:

Μόνο από το πρόγραμμα προσέγγιση leader της προηγούμενης περιόδου 2007-2014, δημιουργήθηκαν 35 παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, στους τομείς ( μεταποίηση, χώροι εστίασης , μικρές ξενοδοχειακές μονάδες , βιοτεχνίες).

Από την ανωτέρω επενδυτική δραστηριότητα δημιουργήθηκαν 40 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 36 νέες θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ διατηρήθηκαν 23 υφιστάμενες θέσεις. Ο συνολικός δε προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου άγγιξε τα 12.000.000,00€ (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή ) τονώνοντας την τοπική οικονομία (προμηθευτές , πάροχοι υπηρεσιών, κατασκευαστές , εργάτες) σε μια πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ανάλογα και μεγαλύτερα αναμένονται να είναι τα αποτελέσματα από το νέο πρόγραμμα τύπου leader, την διεκδίκηση του οποίου ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κος Γεώργιος Παπαναστασίου.

Για τα αποτελέσματα από το ανωτέρω πρόγραμμα, τα έργα και τις λοιπές δραστηριότητες της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ,  σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, καθώς και σε σχετικό έντυπο που έχουμε εκδώσει.