αστυνομία-ΔΙΑΣ-πλάτη

Την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων των διαγωνιζόμενων αθλητικών σωματείων (Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Πανναξιακού, ΉΡΑΚΛΗ’ Κηφισιάς),με προορισμό το κλειστό γήπεδο του Δ.Α.Κ. Αγρινίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. ε΄ της (ε) σχετικής, καθώς και της υπ’ αριθμ. 82745/3982/1913/575 από 27/3/2015 Απόφασης κ. Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

2.     Κανένα εισιτήριο δε θα χορηγηθεί στα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν στην διοργάνωση.

3.    Για την συγκεκριμένη διοργάνωση να εκδοθούν τριακόσια εξήντα δύο (362) ονομαστικοποιημένα εισιτήρια για την ημέρα διεξαγωγής των δύο (2) Ημιτελικών αγώνων (28/3/2015) και τριακόσια εξήντα δύο (362) ονομαστικοποιημένα εισιτήρια για τον Τελικό αγώνα (29/3/2015). Τα εισιτήρια αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α.Τ. Αγρινίου) να διατίθενται με μέριμνα του Δήμου από την οδό Δαγκλή 27 (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγρινίου) στο Αγρίνιο Αιτ/νίας, το Σάββατο 28/3/2015 και από ώρα 09.00΄ έως 12.00΄.

Τα εισιτήρια να διατεθούν με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ενός εκάστου φιλάθλου. Τα στοιχεία του φιλάθλου να αναγράφονται στο στέλεχος και το απόκομμα του εισιτηρίου και θα αφορά τον ίδιο και μόνο προσωπικά.

Επιπλέον, για τους Ημιτελικούς αγώνες την 28-3-2015, με ευθύνη του συνδιοργανωτή Δήμου Αγρινίου, να χορηγηθούν, σε κάθε ένα αθλητικό σωματείο, δέκα πέντε (15) προσκλήσεις και για τους δύο (2) Ημιτελικούς αγώνες (4Χ15=60).  Για τον Τελικό αγώνα (29/3/2015) να χορηγηθούν σε κάθε ένα από τα διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία  είκοσι πέντε (25) προσκλήσεις (2Χ25=50).

4.  Ουδείς φίλαθλος θα εισέλθει στο κλειστό γήπεδο Δ.Α.Κ. Αγρινίου, χωρίς να κατέχει σφραγισμένο και ονομαστικό εισιτήριο.

5.    Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα της κερκίδας του κλειστού γηπέδου του Δ.Α.Κ. Αγρινίου, αποκλειστικά για φιλάθλους του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Πανναξιακού, ‘ΗΡΑΚΛΗ’ Κηφισιάς.

6.    Οι φίλαθλοι/κάτοχοι εισιτηρίων θα εισέλθουν από  την Ανατολική κεντρική θύρα εισόδου του κλειστού γηπέδου του Δ.Α.Κ. Αγρινίου και θα καταλάβουν όλες τις θέσεις της κερκίδας του γηπέδου.

7.    Οι φίλαθλοι/κάτοχοι προσκλήσεων θα εισέλθουν από την Βόρεια πλαϊνή θύρα εισόδου (αγωνιστικού χώρου) του κλειστού γηπέδου του Δ.Α.Κ. Αγρινίου και θα καταλάβουν τις ειδικές διακεκριμένες θέσεις.

8.    Η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο να γίνει μεμονωμένα και να φέρουν απαραίτητα μαζί τους το  εισιτήριο που θα κατέχουν  και το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος, θα διενεργείται από τις αστυνομικές δυνάμεις, για αποτροπή – αποφυγή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Σε περίπτωση άρνησης σωματικού ελέγχου θα απαγορεύεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση.

9.    Να  πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους ,σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά του γηπέδου,  ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης, απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων και να  απομακρυνθούν  όσοι τυχόν φίλαθλοι  στερούνται εισιτηρίων ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν.

10.    Να αποκλεισθεί η πρόσβαση στο γήπεδο όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα που αποφασίσθηκαν σύμφωνα με το από 20-03-2015  Πρακτικό Σύσκεψης και με την υπ’ αριθ. 82745/3982/1913/575 από 27/3/2015 Απόφασης κ. Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

11.    Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο  φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό,  υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της των συνδιοργανωτών και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.

12.         Οι θύρες για την είσοδο των θεατών θα ανοίξουν την 16.00΄ ώρα της 28-3-2015 και την 16.30΄ ώρα της 29-3-2015.

13.         Οι αποστολές των ομάδων και οι διαιτητές των αγώνων θα εισέλθουν – εξέλθουν στον αθλητικό χώρο από τις δύο (2) Ανατολικές θύρες εισόδου αποδυτηρίων.

14.         Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30)  λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

Το λεωφορείο της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσει συνοδεία αστυνομικής δύναμης της Δ/νσεώς μας και να σταθμεύσει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής των μέτρων.

15.    Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών , χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς ,σε γυάλινες, μεταλλικές κτλ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων,  σύμφωνα με την 7/2009 Αγορανομική Διάταξη.

16.    Η υπεύθυνη ασφαλείας του γηπέδου (κα ΤΣΩΝΗ Μαρία) ή της γηπεδούχο ομάδας (άρθρο 4 -Γ΄ φάση- της Ειδικής Προκήρυξης Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 της Ε.Ο.ΠΕ),  είναι υποχρεωμένη σε περίπτωση υβριστικών συνθημάτων να προβαίνει άμεσα σε ανακοίνωση μέσω των μεγαφώνων προς συμμόρφωση των φιλάθλων.

Επίσης, η ως άνω υπεύθυνη ασφαλείας του γηπέδου (κα. ΤΣΩΝΗ Μαρία) να έχει στην κατοχή της τα κλειδιά όλων των θυρών εισόδου-εξόδου του γηπέδου.

17.    Στον αγωνιστικό χώρο, ως και στα αποδυτήρια του γηπέδου να ευρίσκονται και να κινούνται μόνο όσοι έχουν την προβλεπόμενη άδεια πρόσβασης (διαπίστευση) και οι φέροντες τις Ειδικές Ταυτότητες που θα εκδώσει η Ε.Ο.ΠΕ. (προσωπικό Ε.Ο.Π., παρατηρητές, στατιστική Υπηρεσία, κ.α) σύμφωνα με άρθρ. 17 παρ ε΄ της υπ’ αριθμ. 3156 από 25-8-2014 Ειδική Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 της Ε.Ο.ΠΕ. Κατά την διάρκεια των αγώνων, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, μόνο οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες των ομάδων που φέρουν τις Ειδικές Ταυτότητες. Επίσης στον αγωνιστικό χώρο (αλλά όχι στον χώρο του πάγκου των ομάδων), μπορούν να βρίσκονται, το προσωπικό της Ε.Ο.ΠΕ., οι Γυμνασίαρχοι και το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας του Κυπέλλου, που θα είναι εφοδιασμένοι με τις Ειδικές Ταυτότητες και οι Πρόεδροι των δύο σωματείων.

Κατά τη διάρκεια λήψης των αστυνομικών μέτρων  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι   για οποιοδήποτε λόγο, η παρουσία ή η διέλευση εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων οποιουδήποτε ατόμου που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

18.    Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο,  την ημέρα του αγώνα,  του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί με μέριμνα των συνδιοργανωτών,  πριν από την  ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων .

19.    Με μέριμνα της διοργανώτριας Αρχής και του Δήμου Αγρινίου να καθαρισθεί ο χώρος πέριξ της αθλητικής εγκατάστασης μέχρι την 27-03-2015, από τυχόν πέτρες, ξύλα και λοιπά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή κάκωση της υγείας ανθρώπων

Με ευθύνη του συνδιοργανωτή, Δήμου Αγρινίου, έγκαιρα, να οριοθετηθεί ο χώρος εξωτερικά του κλειστού γηπέδου του Δ.Α.Κ., με δίφρακτα κιγκλιδώματα ως υπέδειξε κατά την αυτοψία ο Επικεφαλής των μέτρων τάξεως της Αστυνομίας.

20.    Με μέριμνα των συνδιοργανωτών θα διατεθούν για κάθε ημέρα των αγώνων δέκα (10) άτομα ως προσωπικό ασφαλείας (SECURITY). Οι οποίοι θα διατεθούν α) για διευκόλυνση των φιλάθλων στις κερκίδες, β) σε θύρες εισόδου του γηπέδου, γ) στον αγωνιστικό χώρο, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την συνδιοργανώτρια αρχή και γ) για την κατάδειξη χώρων στάθμευσης διαπιστευμένων οχημάτων εξωτερικά του γηπέδου.

Σε όλη την διάρκεια των αγώνων να παρευρίσκεται υπάλληλος «SECURITY« στις θύρες εισόδου – εξόδου, οι οποίες να παραμείνουν α ν ο ι χ τ έ ς  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  κατά τη διάρκεια του αθλητικού γεγονότος και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καμία από αυτές τις πόρτες ή θύρες δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων , εφόσον παραστεί ανάγκη.

Επίσης , θα μεριμνήσουν ώστε να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων .

Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητος και την διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας να καταρτιστεί με ευθύνη των συνδιοργανωτών και να παραδοθεί , μαζί  με φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Ι.Ε.Π.Υ.Α., στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, στη Δ.Ε.Α.Β και στη διοργανώτρια Αρχή το αργότερο 48ώρες πριν την έναρξη των αθλητικών συναντήσεων. 

21.         Όλα τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους, με κάθε πρόσφορο μέσο, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

22.         Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του αρθρ. 41Γ ,των παραγρ.3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν.2725/1999 , όπως αυτός τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει και με Ν 4049/2012 ‘Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ‘.

23.         Η ισχύς της απόφασης , ισχύει από τη δημοσίευσή της.