Απουσία ενημέρωσης των καταναλωτών στην αγορά ψηφιακών προϊόντων διαπιστώνει η Συνήγορος του Καταναλωτή

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή για θέματα προστασίας των καταναλωτών στην ενιαία αγορά ψηφιακών προϊόντων είναι αριθμητικά λιγότερες του αναμενομένου. Και τούτο, κυρίως, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα ψηφιακά αγαθά και τις υπηρεσίες, της μη επαρκούς ενοποίησης της αγοράς στην Ε.Ε., αλλά και γιατί, συνήθως οι νέοι καταναλωτές, προτιμούν τη δωρεάν «φόρτωση» των προγραμμάτων και όχι την αγορά τους.

Αυτό επεσήμανε η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Αθηνά Κοντογιάννη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, στις Βρυξέλλες, μέλος του οποίου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, το οποίο υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Η κα Κοντογιάννη παρουσίασε τις σχετικές υποθέσεις που διαχειρίστηκε το Κέντρο τα δύο τελευταία χρόνια για ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες: Περιπτώσεις γεωγραφικής ασυμβατότητας υπηρεσίας παιχνιδιών και περιπτώσεις αυτόματης ανανέωση συνδρομής σε ιστοσελίδες που παρείχαν υπηρεσίες γνωριμιών (dating service) μετά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων.

Κεντρικό θέμα της Συνόδου ήταν η αναβαθμισμένη συμβολή των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή στην ενιαία αγορά ψηφιακών προϊόντων (Digital Single Market Strategy), με απώτερο σκοπό τη δημιουργία απλών, σύγχρονων και ασφαλών κανόνων για την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών. Τον στόχο αυτό έθεσε, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δέσποινα Σπανού, για το 2015, στο πλαίσιο της χάραξης Στρατηγικής της Ε.Ε. για το θέμα αυτό.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

– Να αποτραπεί η δημιουργία καταναλωτών «δύο ταχυτήτων», οι οποίοι θα έχουν διαφορετικό βαθμό προστασίας, με κριτήριο την προσβασιμότητα τους στην ψηφιακή αγορά αγαθών και υπηρεσιών (καταναλωτές on και καταναλωτές off line),

– Να μην δημιουργηθούν διαφορετικοί κανόνες για τα ψηφιακά αγαθά και τις υπηρεσίες και διαφορετικοί για τα μη ψηφιακά, έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν ενιαία προστασία από όπου και αν αγοράζουν, όποια μορφή και να έχει το προϊόν που αγοράζουν.

– Να ληφθεί μέριμνα για την πρόσθετη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που προμηθεύονται έναντι ανταλλάγματος ή απλώς «κατεβάζουν» ψηφιακά αγαθά ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Τονίστηκε ακόμη το γεγονός ότι η μη ύπαρξη ενιαίων κανόνων δικαίου στα κράτη-μέλη λειτουργεί αποτρεπτικά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο ή, πολύ περισσότερο, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση του κόστους των προϊόντων.

Επισημάνθηκε, τέλος, η ανάγκη πληροφόρησης των καταναλωτών για τα εν γένει δικαιώματά τους και ενημέρωσής τους, ότι, ακόμη και αν «κατεβάζουν» δωρεάν κάποια ψηφιακά δεδομένα, στην πραγματικότητα παρέχουν ως αντάλλαγμα τα προσωπικά τους δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ.

imerisia.gr