Αυτοκινητόδρομοι: Απειλούνται και πάλι οι συμβάσεις παραχώρησης λέει το ΚΑΠΕ

 

 

Θα συνεχιστεί η συρρίκνωση του αριθμού των συναλλαγών επί των οικιστικών ακινήτων στο β’, γ’ και δ’ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΚΕΠΕ, καθώς αναμένεται να αντικατοπτριστούν και στις αγοραπωλησίες ακινήτων οι αρνητικές επιπτώσεις:

1) της τραπεζικής αργίας, 2) των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, 3) της αναβολής της μείωσης των αντικειμενικών αξιών και 4) της διατήρησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων τόσο για το οικονομικό έτος 2015 όσο και για το 2016. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι πως το 2008 είχαν πραγματοποιηθεί 116.034 συναλλαγές επί κατοικιών, αλλά στο σύνολο του 2014 οι αντίστοιχες συναλλαγές δεν ξεπέρασαν τις 17.000.

Οσο για τον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, στην έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2014-2015 (Ιούνιος 2015) επισημαίνεται ότι αυτός «… παρουσίασε δραματική συρρίκνωση τα τελευταία έτη, με σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων, ιδίως σε συνοικιακά εμπορικά ακίνητα, σε αποθηκευτικούς χώρους και σε λιγότερο πλεονεκτικά κτίρια γραφείων».

Τέλος, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι στον κλάδο των κατασκευών το α’ τρίμηνο του 2015 ήταν 142.300 (ΕΛΣΤΑΤ 11-6-2015), αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 4,06% του συνόλου των απασχολουμένων στους διαφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών μειώθηκε σημαντικά κατά 7.000 άτομα (-4,67%), σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Επίσης, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ήταν 5.300 και αυξήθηκαν κατά 2.300 άτομα (+25,55%) σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2014. Τέλος, κλάδοι συναφείς με τις κατασκευές, όπως τα ορυχεία, λατομεία και οικοδομικά υλικά, έχασαν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας εξαιτίας της κρίσης που πλήττει την οικοδομική δραστηριότητα.
Απειλούνται οι συμβάσεις παραχώρησης

Για τα οδικά έργα με συμβάσεις παραχώρησης επισημαίνεται πως παρότι τον Δεκέμβριο του 2013 ψηφίστηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο οι τροποποιημένες συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων οδικών αξόνων (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ε-65 και ο άξονας Μορέας), σήμερα παρατηρούνται και πάλι (όπως είχε συμβεί το 2010-2011) σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την εκτέλεση των έργων, κυρίως λόγω της στάσης των εσωτερικών πληρωμών προς τις κατασκευαστικές εταιρείες τεχνικών έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και του περιορισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης, η με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41, Τεύχος Α, 20 Απριλίου 2015) υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των αποθεματικών των Δήμων και των Περιφερειών σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων για την καταβολή μισθών και συντάξεων και την ταυτόχρονη αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δημόσιου χρέους), έχει επηρεάσει αρνητικά τις κατασκευαστικές εταιρείες που εμπλέκονται ως ανάδοχοι στην κατασκευή έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, από τον Ιανουάριο του 2015, παρατηρείται μια άτυπη στάση εσωτερικών πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς τους προμηθευτές του Δημοσίου (μεταξύ άλλων και των εργοληπτικών εταιρειών που εμπλέκονται ως ανάδοχοι στην κατασκευή των μεγάλων οδικών έργων παραχώρησης), η οποία εφαρμόστηκε από την ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια διεκδίκησης και εξασφάλισης ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο, όπως είναι γνωστό, δεν ολοκληρώθηκε και έληξε στα τέλη Ιουνίου 2015.

Σε σχέση ειδικά με τα μεγάλα οδικά έργα παραχώρησης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε μελέτη του ΚΕΠΕ εκφράζονταν ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτά τα έργα θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν εμπρόθεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «…τα μεγάλα οδικά έργα παραχώρησης πιθανόν να καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν λόγω: α) της μη απελευθέρωσης των απαιτούμενων γαιών για τους αναδόχους, μέσω των σχετικών απαλλοτριώσεων (οι σχετικές αποζημιώσεις αρχικά προβλέπονταν να έχουν καταβληθεί στους ιδιοκτήτες έως τα μέσα του 2009), β) του χρόνου που απαιτείται για την αναγκαία μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. μεταφορά πυλώνων δικτύου υψηλής τάσης της ΔΕΗ), και γ) της πιθανής ανακάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων» (Βλάμης, 2014, σ. 335).

Είναι σημαντικό λοιπόν για την πρόοδο των έργων των μεγάλων οδικών αξόνων: α) να επισπευσθούν οι διοικητικές διαδικασίες των απαλλοτριώσεων, β) να αντιμετωπιστούν όπου υπάρχουν ακραίες καθυστερήσεις από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, γ) να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου (γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών να ενταχθεί σε δάνειο που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενεργοποίησης της ρήτρας διακοπής της χρηματοδότησης και η πιθανή καταγγελία των δανειακών συμβάσεων από τους δανειοδότες.http://www.ypodomes.com/