Αυτοκινητόδρομοι: Νέες πληρωμές σε Ιόνια, Ολυμπία, Ε65

 

Ακόμα ένας γύρος χρημάτων από το Υπουργείο Υποδομών προς τους αυτοκινητόδρομους πραγματοποιήθηκε προκειμένου τα έργα που έχουν χρονίσει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Συγκεκριμένα είχαμε τις παρακάτω αποφάσεις:
Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών στις 9 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε η πληρωμή 50εκ.ευρώ στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που συνιστά το συνολικό ποσό της Αποζημίωσης Παρελθόντος του Κατασκευαστή με βάση τα προβλεπόμενα από την 11.5.2016 συμφωνία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών στις 9 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε η πληρωμή 120εκ.ευρώ στον Αυτοκινητόδρομο Νέα Οδός (που περιλαμβάνει και την Ιόνια Οδό), που συνιστά το συνολικό ποσό της Αποζημίωσης Παρελθόντος του Κατασκευαστή με βάση τα προβλεπόμενα από την 11.5.2016 συμφωνία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών στις 9 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε η 1η εντολή πληρωμής ποσού 43,4εκ.ευρώ στην Ολυμπία Οδό, σε συνολικό ποσό 48.841.144,80 ευρώ που δίδεται ως Δαπάνη Επιτάχυνσης για την αποκατάσταση γεγονότων καθυστέρησης όπως προβλέπεται στην από 25.7.2016 συμφωνία.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών στις 9 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε η πληρωμή 3.090.352ευρώ στην Ολυμπία Οδό, για την εξόφληση αποζημίωσης απαιτήσεων παρελθόντος του κατασκευαστή εξαιτίας της επιρροής του πληθωρισμού στ δαπάνη του κατ`αποκοπή τιμήματος βάσεις της από 12.4.2013 και της από 29.11.2013 συμπληρωματικής συμφωνίας.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com