Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά και μας βρίσκει στις γραμμές του αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού. Ευχόμαστε καταρχάς σε όλες και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς υγεία, δύναμη ψυχής και φρόνηση, για να αντιπαλέψουμε τις συνήθεις δυσκολίες αλλά και τις αντιξοότητες που παρεμποδίζουν το έργο μας.

Και πράγματι οι τελευταίες συσσωρεύονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό διογκώνονται κάθε χρόνο, εξαιτίας της επʼ  αόριστον αναστολής των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές αντιμετωπίζονται με πολύ βραδύτερο ρυθμό, ενώ δυσχέρειες σημειώνονται και στις υπόλοιπες κατηγορίες της υλικοτεχνικής υποδομής, κυρίως όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Και παρά τις εντεινόμενες ανάγκες, το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Δυστυχώς η εύκολη και διαφαινόμενη διαχείριση αυτής της κατάστασης προβλέπουμε να είναι και πάλι η συρρίκνωση των δομών της εκπαίδευσης και η περαιτέρω επιβάρυνση του υφιστάμενου προσωπικού.

Καλούμαστε λοιπόν να επαγρυπνούμε και να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, όπως πράξαμε και τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να περιφρουρήσουμε και να στυλώσουμε καλύτερα αφενός το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση και αφετέρου το δικαίωμα των εκπαιδευτικών σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Παρ’ όλες τις δυσάρεστες διαπιστώσεις θα θέλαμε και πάλι να ευχηθούμε το καλύτερο σε όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

            Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

 

     Αντώνης Μίκροβας                                   Γιάννης Ζησιμόπουλος