Φωτογραφία του Γιώργος Παπαναστασίου.

Μια μέρα , που τα μουσεία γιορτάζουν ,ο Δήμος Αγρινίου, που διαθέτει ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό πλούτο, δε διαθέτει αξιόλογο χώρο έκθεσης σημαντικών στοιχείων του αρχαιολογικού πλούτου .
Eίναι σε όλους γνωστό ότι εδώ και δεκαετίες η περιοχή διεκδικεί ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο …
Για το λόγο αυτό ως νέα δημοτική αρχή έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στις καπναποθήκες Παπαπέτρου.Η αξιοποίηση της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς με τη δημιουργία μουσείου θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για το τόπο μας.
Ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, αντάξιο της ιστορίας, του Αγρινίου και των σπουδαίων ευρημάτων της περιοχής…..