αρχείο λήψης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση νερού σε όλα τα Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αγρινίου. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο της κατασπατάλησης νερού του δικτύου ύδρευσης, σε άρδευση,  πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π.

Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις για ορθολογική χρήση του νερού,  δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση. Για το λόγο αυτό από σήμερα ( 21/7/2015)  και μέχρι να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιούνται καθημερινές διακοπές νερού.

Η διάρκεια των διακοπών  θα είναι τις νυχτερινές ώρες: 01:00 – 05:00, σε όλη την επικράτεια του δήμου και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρατηρείται αδικαιολογήτως υπερβολική κατανάλωση.

Υπενθυμίζουμε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση και όχι για άλλες χρήσεις. Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης είναι επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος έλλειψης νερού.