Δείτε ζωντανά από τη Βουλή τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης

https://parltv.live.grnet.gr/webtv/