Από τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ορίστηκαν ως κατάλληλες για κολύµβηση, από άποψη υγιεινής του θαλάσσιου ύδατος και υγιεινής κατάστασης της ακτής, οι ακόλουθες ακτές κολύµβησης ανά Δήµο .

Δήμος Αμφιλοχίας
1. Ακτή Μενιδίου
2. Ακτή Κατάφουρκο
3. Ακτή Μπούκα
4. Ακτή Αράπης
5. Ακτή Πλαζ ΕΟΤ (ανατολική)
6. Ακτή Νέα Αμφιλοχίας (δυτική)
7. Ακτή Κατεργάκι Σπάρτο
8. Ακτή Κουλούρι Σπάρτο
Δήμος Ακτίου Βόνιτσας
9. Ακτή οικισμού Λουτράκι
10. Ακτή ∆ρυμός
11. Ακτή Παληονήσι
12. Ακτή Ρούγα Παλιάμπελων
13. Ακτή Βαρκό Παλιάμπελων
14. Ακτή Σωτήρα
15. Ακτή Αναϊρας (ανατολική προς νησάκι Κουκουμίτσα)
16. Ακτή Βόνιτσας
17. Ακτή Νέα Καμαρίνα
18. Ακτή Παναγιά
19. Ακτή Άγιος Ιωάννης
20. Ακτή Λυγιά
21. Ακτή Βαθυαβάλι
22. Ακτή Βαρκό Πογωνιάς
23. Ακτή Πογωνιάς
24. Ακτή Πογωνιάς (ξενοδοχ. εγκαταστάσεις)
25. Ακτή Παλαίρου
Δήμος Ξηρομέρου
26. Ακτή Ελιά
27. Ακτή Μύτικα (δυτική)
28. Ακτή Μύτικα (ανατολική)
29. Ακτή Σχίνος
30. Ακτή Παλιόβαρκα-Λύσιμος
31. Ακτή Αγριλιά
32. Ακτή Βελά
33. Ακτή Ασπρογυάλι
34. Ακτή Αγιος Γεώργιος
35. Ακτή Χοβολιό
36. Ακτή Νέα Αστακού
37. Ακτή παλαιά Αστακού (μπροστά στο ξενοδοχείο)
Δήμος Μεσολογγίου
38. Ακτή ∆ιόνι
39. Ακτή Λούρος
40. Ακτή Ρεμπάκια
41. Ακτή Αστροβίτσα
42. Ακτή Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)
43. Ακτή Άγιος Ηλίας
44. Ακτή Σταμνά
45. Ακτή Αγ. Τριάδα
46. Ακτή Τουρλίδα
Δήμος Ναυπακτίας
47. Ακτή Καβουρότρυπα
48. Ακτή Κρυονέρι
49. Ακτή Λιμνοπούλα
50. Ακτή Κάτω Βασιλικής
51. Ακτή Ρίζας
52. Ακτή Μακύνεια
53. Ακτή Αγίου Παντελεήμονα
54. Ακτή Αντιρρίου
55. Ακτή Πλατανίτης
56. Ακτή Παλαιοπαναγιά
57. Ακτή Βαρειά
58. Ακτή Ψανή
Παράλληλα:
Συνεχίζεται η απαγόρευση κολύµβησης σε όλο το µήκος ακτής Γριµπόβου ΔΚ Ναυπάκτου Δήµου Ναυπακτίας
-Απαγορεύεται η κολύµβηση στην Ακτή Καλαµάκι . Ναυπακτίας λόγω επικινδυνότητας ατυχήµατος, αφού βρίσκεται κατάντη εργοταξίου κατασκευής της Ιόνιας Οδού.
-Απαγορεύεται η κολύµβηση στην Ακτή Άγαλµα Αιτωλικού.
-Απαγορεύεται η κολύµβηση σε λιµάνια.
-Απαγορεύεται η κολύµβηση σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες.
-Απαγορεύεται η κολύµβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυµάτων
-Απαγορεύεται η κολύµβηση σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύµατα