Δημιουργούνται τα «ΚΕΔ» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για το Μνημόνιο ο Υπουργός Οικονομίας κ. Σταθάκης συστήνονται τριάντα:(30) Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών, ως-περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με αρμοδιότητα την ενημέρωση των υπερχρεωμένων δανειοληπτών, την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλών. Με το προεδρικό διάταγμα θα προβλέπεται η έδρα των Κέντρων σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συμβουλευτικές ανάγκες του πληθυσμού. δΕτσι η τροπολογία προβλέπει την δημιουργία δικτύου ενημέρωσης των καταναλωτών – δανειοληπτών, αναφορικά με τη διαχείριση των δανείων και του προϋπολογισμού τους. Η στελέχωση των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών γίνεται κυρίως από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις παροχής έργου. Για την παροχή συμβουλών και ενημέρωσης προς δανειολήπτες, μέσω των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μπορεί επίσης να συμβάλλεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ενώσεις Καταναλωτών και άλλους εξειδικευμένους φορείς. Οι δαπάνες για τη λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα μπορεί να συμμετέχει και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, για τη χρηματοδότηση της δράσης της. Read more: Δημιουργούνται τα «ΚΕΔ» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Follow us: @dikaiologitika on Twitter

www.dikaiologitika.gr