Δημοπρατήθηκε σήμερα ,01-09-2015, από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Κρυονέρια – Περδικόβρυση του Δήμου Ναυπακτίας, ετών 2015-2016», με προϋπολογισμό 2.120.000€.

Το παραπάνω έργο θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της προσπελασιμότητας της επαρχιακής  οδού Κρυονέρια- Περδικόβρυση, στον ορεινό όγκο του Δήμου Ναυπακτίας.

    Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η αποπεράτωση της οδού σε μήκος 3,5χλμ.,με τεχνικά και ασφαλτικά έργα, η οδοστρωσία, η σήμανση και η συντήρηση του ευρύτερου οδικού άξονα.

    Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.