Κατά τη διάρκεια της Μέσης και ιδίως της Νεότερης Παλαιολιθικής εποχής, τα διάσπαρτα λίθινα πελεκητά εργαλεία στο χώρο της Αιτωλίας και Ακαρνανίας (όπως αυτά που βρέθηκαν στο Σπήλαιο Γαλατά της Βαράσοβας) μαρτυρούν την έντονη παρουσία του ανθρώπου. Πρόκειται για κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες που ζούσαν στον κάμπο ή σε σπηλιές.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟ: Konstantinos Bakolitsas