Δικαίωση για τον αγώνα των κατοίκων του Δήμου ΞηρομέρουΑιτωλοακαρνανίας συνιστά η απόφαση του υπουργού Ενέργειας Π. Σκουρλέτη να ακυρώσει τη χωροθέτηση του εργοστασίου καύσης βιομάζας στη θέση Κλημάτια της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας στον Αστακό. Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια την 1η Αυγούστου, ο υπουργός Ενέργειας έκανε δεκτές τις προσφυγές των κατοίκων και ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εργοστάσιο, την οποία είχε εκδώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.
       Το θέμα είχε αναδείξει με αναλυτικό ρεπορτάζ της και η «Αυγή» της Κυριακής στο φύλλο της 12ης Ιουνίου 2016, καθώς ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας επιχείρησε να «φυτεύσει» στην κυριολεξία το εργοστάσιο καύσης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση αναπνοής τόσο από τα σπίτια των κατοίκων της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας και των όμορων χωριών Αγραμπέλου και Προδρόμου, όσο και από τον υπό κήρυξη αρχαιολογικό χώρο των Κόροντων…..
 

     Στην απόφαση ακύρωσης, ο υπουργός Ενέργειας φαίνεται να αναγνωρίζει τους ισχυρισμούς και τις αιτιάσεις των κατοίκων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου, επισημαίνοντας τις μείζονες ελλείψεις του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ειδικότερα όσον αφορά την απαιτούμενη από τον νόμο περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών.
     Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, στο Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «Ελάχιστα περιεχόµενα φακέλου ΜΠΕ» του Νόμου 4014/2011 ορίζεται ότι «η ΜΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίασης των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόµενης λύσης σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον».
       Στην υπό εξέταση περίπτωση, ωστόσο, όπως σημειώνει ο υπουργός, ο σχετικός τίτλος στη ΜΠΕ το μόνο που κάνει είναι να «επαναλαµβάνει στην ουσία το λεκτικό του Παραρτήµατος ΙΙ» για την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων. Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει στην απόφασή του, «στην υποπαράγραφο µε τίτλο ‘Επιλογή της θέσης εγκατάστασης’ όχι µόνο δεν περιγράφονται, αλλά ούτε απλά αναφέρονται αν και ποιες είναι οι περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν, σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στον νόµο. Η µόνη αόριστη αναφορά είναι ότι βασική προϋπόθεση ήταν η εκλογή µιας περιοχής που σε πρώτη φάση δεν εµπίπτει σε περιοχή προστασίας».
    Επιπλέον, προσθέτει, «ως προς τη µηδενική λύση αναφέρεται µόνο ότι η µηδενική λύση (µη κατασκευή του έργου) αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πληθώρα των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων».
       Στην απόφαση ακύρωσης περιλαμβάνονται και τα όσα υποστήριξαν στις προσφυγές τους ο Σύλλογος Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου «Τα Κόραντα» και ο ∆ήµος Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, που αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «Ο επενδυτής, εάν πράγµατι επιθυµεί να πραγµατοποιήσει τη συγκεκριµένη επένδυση, θα µπορούσε να την υλοποιήσει στην περιοχή ‘Πλατυγιάλι’ Αστακού, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βιοµηχανική περιοχή και έχουν αναπτυχθεί εκεί οι εγκαταστάσεις της ΝΑΒΙΠΕ και η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα από την περιοχή που προσπαθεί να την υλοποιήσει».
     Αναφορά γίνεται και στην προσφυγή των κατοίκων Χρυσοβίτσας Αγραμπέλου, οι οποιοι αιτήθηκαν την ακύρωσή της κατασκευής του εργοστασίου, «καθώς από την ανάγνωση της Μελέτης στην προκειµένη περίπτωση δεν υφίσταται κανένα από τα κριτήρια και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα».
      Η απόφαση καταλήγει ότι «επειδή, από την εφαρµοστέα νοµοθεσία ώς και από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι η προσβαλλόµενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση νόµου και συντρέχει λόγος ακύρωσής της … διότι η ΜΠΕ του επίµαχου έργου δεν ανταποκρίνεται στις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας ως προς το περιεχόµενό της και συγκεκριµένα λόγω της έλλειψης περιγραφής και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, κατά συνέπεια ο ανωτέρω προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης κρίνεται βάσιµος».
Μορφονιός Νίκος