Δ.ΙΕΚ Αγρινίου. Νέες ειδικότητες για το νέο εξάμηνο

Το Δημόσιο ΙΕΚ Αγρινίου προτίθεται να λάβει υπόψη του την επιθυμία των υποψηφίων καταρτιζομένων για την εγγραφή τους σε νέες ειδικότητες που πρόκειται να προτείνει να λειτουργήσουν το χειμερινό εξάμηνο 2015β.

Γι’ αυτό θα θέλαμε να μας δώσετε τις προτιμήσεις σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στη διεύθυνση:

http://goo.gl/forms/tcgB82Kgmd

Η συμπλήρωση της φόρμας δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής, αλλά έχει μόνο δημοσκοπικό χαρακτήρα και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Δημόσιο ΙΕΚ Αγρινίου.

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στην ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί αργότερα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ

Φυσικός-Προγ/στής ΗΥ

MSc ΤΠΕ για την Εκπαίδευση