Εικόνα προφίλ του/της ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως και  Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 θα γίνονται οι εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 στο σχολείο  από 7:00 έως 9:30 μμ τις καθημερινές .

Τηλέφωνο: 2641058280  

Διευθυντής: Λανάρας Κωνσταντίνος

Ωράριο μαθημάτων  7:00-10:35 μμ

Δωρεάν η μεταφορά μαθητών από όλες τις περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας στο σχολείο.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Αγρινίου λειτουργεί από τις 7::00μμ έως 10:35 μμ.Το σχολείο μας λειτουργεί με πεντάωρο πρόγραμμα διδασκαλίας πλην της Παρασκευής που είναι εξάωρο με δύο δεκάλεπτα διαλείμματα. Η διάρκεια Φοίτησης στο Γυμνάσιο είναι τριετής ενώ στο Λύκειο τεταρτοετής. Για να εγγραφεί ένας μαθητής στο σχολείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Οι μαθητές που φοιτούν επιτυχώς στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης με πανελλαδικές σε ποσοστό 1% επί του αριθμού θέσεων σε κάθε σχολή ΤΕΙ-ΑΕΙ (πλην των στρατιωτικών σχολών) και με λιγότερη εξεταστέα ύλη (70-80%) καθώς και διαφορετικά θέματα. Τα όρια των απουσιών είναι αυξημένα σε σχέση με τα ημερήσια.