Αποτέλεσμα εικόνας για Καραμητσόπουλος Γιώργος

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση πινάκων λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
  2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
  3. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
  4. Εξέταση αιτήσεως για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για τη βαθμολογική και μισθολογική της εξέλιξη.

Σχετικά με το 1ο θέμα που γίνεται βάση της εγκυκλίου με ημερομηνία 23/8/2016 του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσα προς το ΠΥΣΔΕ την παρακάτω δήλωση:

«Εκφράζω την πλήρη αντίθεση μου στην εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας προς τις Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ με θέμα: «Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες» της 23ης Αυγούστου 2016.

Με την παραπάνω εγκύκλιο επιχειρείται ουσιαστικά η κατάργηση θεσμικά κατοχυρωμένων οργάνων που έχουν να κάνουν αφενός με την δημοκρατική λειτουργία των σχολείων όπως είναι ο σύλλογος διδασκόντων και αφετέρου με την συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης της εκπαίδευσης όπως είναι τα Υπηρεσιακά συμβούλια. Γι αυτό και πρέπει άμεσα να αποσυρθεί».

Ενημερωτικό του αιρετού στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Γιώργου Δ. Καραμητσόπουλου

εκλεγμένου με τη «Συμμαχία Καθηγητών»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Καραμητσόπουλος Γιώργος

Aιρετό τακτικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

[τηλ.6974588255 – mail: georgekaramitsopoulos@gmail.comgeorgekar19@gmail.com]

Κίντας Παναγιώτης

Aιρετό αναπληρωματικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

[τηλ.6974558833 – mail: kintas@mail.com]