Ανακοινώνεται  ότι «μέχρι και την Πέμπτη 2/6/2016 θα γίνεται η καταγραφή των δικαιούχων του προγράμματος ΤΕΒΑ που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην 1η διανομή που πραγματοποιήθηκε στις αποθήκες «ΦΩΚΑ».

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι είτε τηλεφωνικά, είτε προσωπικά με το ΑΜΚΑ τους να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Πρόνοια).

Μετά την καταγραφή οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και χρόνο παραλαβής των προϊόντων».

 

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

Προγραμμάτων & Κοινωνικών Δομών                                                                                                                                                                                                    

Τσέλιου Ευαγγελία