λιμνοθάλασσα Γιάλοβα

Όπως ανακοινώνεται από το γραφείο του Αντιδημάρχου Κων/νου Γιαννόπουλου, στις 24 Μαρτίου 2015 δημοπρατήθηκε το έργο «Επισκευή κτιρίου ΟΣΕ στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου».

Το κόστος  ανέρχεται στις 116.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από  πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα χρησιμοποιηθούν σε εργασίες επισκευής του κτιρίου ΟΣΕ, προκειμένου να στεγασθεί επαρκώς η δραστηριότητα του Κέντρου.