Εμφάνιση DSC_0350.JPG

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού,

με το σύνθημα:

Το Νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι δικαίωμα για όλους!

Η Πάτρα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015! Σημείο επαφής των πολιτών και επίκεντρο του εορτασμού θα είναι το Σπίτι του Νερού (Παπαδιαμαντοπούλου 19), στη Δεξαμενή του Κάστρου.

Από 10:00 μέχρι 14:00 οι επισκέπτες θα ξεναγούνται στον εκθεσιακό χώρο, θα τους διανέμεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, θα παρακολουθούν βίντεο και ταινίες σχετικές με το νερό, ενώ οι «μικροί» επισκέπτες θα μπορούν να λάβουν μέρος σε υπαίθρια και επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Στους πολίτες που θα λάβουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνεται δωρεάν διανομή ρυθμιστών ροής Νερού.

Το Σπίτι του Νερού δημιουργήθηκε  από την ΑΔΕΠ  Α.Ε. στο πλαίσιο  του έργου “Water  Saving for the Development – Εξοικονόμηση νερού για  την ανάπτυξη” του  Διασυνοριακού Προγράμματος  Ελλάδα  –  Ιταλία 2007-2013.

Μέσα από δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, εκδηλώσεων  και νέων  συμβουλευτικών  υπηρεσιών, οι επισκέπτες κατανοούν ότι, η αξιοποίηση του νερού πρέπει να  σχεδιάζεται, να υλοποιείται και να ελέγχεται με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών για φθηνό και ποιοτικό νερό.

Επίσης, μέσα από την ξενάγηση γίνεται αντιληπτό γιατί το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο/κοινωνικό αγαθό, αφού οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησής του θα επιφέρει αύξηση του τιμολογίου.

Τα θέματα που αναδεικνύονται είναι: α. Νερό Δομικό – Νερό ζωτικό, πρωταγωνιστής της ζωής , β. Νερό αντανακλάσεις στο χρόνο – Από τη  παλαιολιθική εποχή μέχρι τη νεότερη και σύγχρονη εποχή, γ. Η ιστορία του νερού στη Πάτρα, δ. Νερό καθαρό – Νερό για κάθε χρήση, ποιότητα και χρήσεις του νερού, ε. Ύδωρ νεαρό ή απλώς νερό – νερό και  πολιτισμός, στ. Νερό διαχείριση – Νερό ατομική ευθύνη, ζ. Νερό –  αγωγή  και εκπαίδευση.

Όλα τα παραπάνω  αναδεικνύονται μέσα από σύγχρονο εκθεσιακό υλικό και μέσα ερμηνείας περιβάλλοντος (Πολυθέαμα, Βίντεο, εκθεματικές επιφάνειες) μαζί με  πλήρες  εκπαιδευτικό υλικό για  τους επισκέπτες και μαθητές (φύλλα εργασίας, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παροιμίες, επιδαπέδιο και επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι, όλα αυτά με θέμα αποκλειστικά το νερό και την εξοικονόμησή του).

Το Σπίτι του Νερού έχει ήδη αναδειχθεί σε μια σταθερή δομή διακίνησης της γνώσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων , σεμιναρίων  και δημόσιων  εκδηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό  ενισχύεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η προώθηση καινοτόμων γνώσεων  και  εμπειριών, ενώ θεμελιώνεται ένα δίκτυο συνεργασιών για τη παρακολούθηση των διεθνών διεργασιών στο νερό και την βιώσιμη διαχείρισή του.

Πληροφορίες: ΑΔΕΠ Α.Ε., Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης για περισσότερες πληροφορίες     (Κων/νος  Κωνσταντακόπουλος), τηλ. 2610361747 ,  2610361744,  Φαξ 2610361749  και στο e-mail :  konstada@adep.gr