Στις 14 Ιουνίου και κατά τις απογευματινές ώρες, μετά από πρότασή της, η Εισαγγελέας Ανηλίκων Αγρινίου Ελένη Σαμουρκασίδου και η υπογράφουσα επισκεφτήκαμε το σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού που λειτουργεί στα Καλύβια Αγρινίου. Μας υποδέχτηκε η Κοινωνική Λειτουργός Νεκταρία Φελέκη και μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό μας ξενάγησαν στους χώρους, γνωρίσαμε και μιλήσαμε με τα παιδιά που φιλοξενούνται και υπήρξε μία γόνιμη επαφή και συνεργασία αναφορικά με περιστατικά επείγοντος χαρακτήρα για την καλύτερη διευθέτησή τους.

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας
Ευτυχία Γ. Μανιάκη

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Επίσκεψη στο Χαμόγελο του Παιδιού