ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ κ. ΡΑΝΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ 16 -24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ