Κατόπιν απόφασης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου οι κατάλληλες για κολύμβηση ακτές είναι:

  1. ΔΚ Νεοχωρίου – Διόνι, Ακτή Λούρος
  2. ΔΚ Αιτωλικού – Ρεμπάκια, Αστροβίτσα, Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)
  3. ΤΚ Αγίου Ηλία – Άγιος Ηλίας
  4. ΤΚ Σταμνάς – Σταμνά
  5. ΔΚ Μεσολογγίου – Αγία Τριάδα, Τουρλίδα