550_334_429510

Το Facebook παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών του να επιλέξουν έναν υπεύθυνο που εμπιστεύονται για τον λογαριασμό τους σε περίπτωση θανάτου τους.

Όταν κάποιος πεθάνει, συγγενείς ή και φίλοι μπορούν να στείλουν αίτημα στο Facebook να μετατρέψει τον λογαριασμό του σε «Εις μνήμην». Συγκεκριμένα, καλούνται να στείλουν το ονοματεπώνυμο του μέλους που πέθανε καθώς και την ημερομηνία θανάτου, με το πιστοποιητικό θανάτου να υποβάλλεται προαιρετικά (ή, εναλλακτικά ένας σύνδεσμος με την σχετική αναγγελία θανάτου).

Ο υπεύθυνος λογαριασμού σε περίπτωση θανάτου μπορεί, εάν του έχει επιτραπεί από τον κάτοχο του λογαριασμού πριν από τον θάνατό του, να κατεβάσει ένα αρχείο με τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει, μετά την μετατροπή του σε «εις μνήμην”.

«Σε αυτό το αρχείο, ο υπεύθυνος του λογαριασμού σας θα λάβει:

Φωτογραφίες και βίντεο που έχετε ανεβάσει
Δημοσιεύσεις
Πληροφορίες προφίλ και επικοινωνίας
Εκδηλώσεις
Λίστα φίλων
Ο υπεύθυνος λογαριασμού σε περίπτωση θανάτου δεν θα λάβει:
Μηνύματα
Διαφημίσεις στις οποίες έχετε κάνει κλικ
Σκουντήματα
Πληροφορίες ασφάλειας και ρυθμίσεων
Φωτογραφίες που συγχρονίστηκαν αυτόματα αλλά δεν δημοσιεύτηκαν
Το Facebook μπορεί να δώσει πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρη δήλωση βούλησης ή σε άλλο έγγραφο νομότυπης συναίνεσης που να εκφράζει σαφώς τη συναίνεση του κατόχου», αναφέρεται από την υπηρεσία.

Τι συμβαίνει στους λογαριασμούς Εις Μνήμην στο Facebook

Οι λογαριασμοί που έχουν μετατραπεί σε «εις μνήμην” έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Εμφανίζεται η λέξη Στη μνήμη στο προφίλ του ατόμου που έχει πεθάνει, δίπλα στο όνομά του

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού, οι φίλοι του αποθανόντος ίσως να μπορούν να κοινοποιούν αναμνήσεις στο Χρονολόγιο που έχει μετατραπεί σε «εις μνήμην”.

Το περιεχόμενο που είχε κοινοποιήσει ο αποθανών (π.χ. φωτογραφίες, δημοσιεύσεις) παραμένει στο Facebook και είναι ορατό στο κοινό στο οποίο είχε κοινοποιηθεί

Τα προφίλ που έχουν μετατραπεί σε «εις μνήμην” δεν εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους, π.χ. ως προτάσεις στην ενότητα «Άτομα που ίσως γνωρίζετε”, στις διαφημίσεις ή στις υπενθυμίσεις γενεθλίων

Δεν μπορεί κανείς να συνδεθεί σε έναν λογαριασμό που έχει μετατραπεί σε «εις μνήμην”

Οι λογαριασμοί που έχουν μετατραπεί σε «εις μνήμην” και για τους οποίους δεν έχει οριστεί κάποιος υπεύθυνος για το λογαριασμό σε περίπτωση θανάτου, δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Αν ο λογαριασμός του διαχειριστή κάποιας ομάδας μετατραπεί σε «εις μνήμην”, η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να επιλέξει νέους διαχειριστές

Οι Σελίδες με έναν μοναδικό διαχειριστή του οποίου ο λογαριασμός έχει μετατραπεί σε «εις μνήμην”, θα αφαιρούνται από το Facebook αν η υπηρεσία λάβει σχετικό έγκυρο αίτημα

Εναλλακτικά, οι συγγενείς μπορούν να ζητήσουν να αφαιρεθεί ο λογαριασμός του αγαπημένου τους προσώπου που έχει πεθάνει: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Επίσης, ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να μην έχει ορίσει υπεύθυνο του λογαριασμού του, αλλά να έχει ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του, αφού η υπηρεσία ειδοποιηθεί σχετικά από κάποιον. Όλες οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και οι δημοσιεύσεις του θα διαγραφούν οριστικά από το Facebook και δεν θα μπορεί κανείς να δει ξανά το προφίλ του αποθανόντος.

Πηγή: in.gr