αρχείο λήψης

 

Γίνεται γνωστό ότι  η υποβολή αιτήσεων για ένταξη πολιτών στο πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή σε απόρους» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.), παρατείνεται έως 26-8-2015.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθύνεται στα τηλ.:

Μεσολόγγι (Αυτ. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού) 26313-63432

Αιτωλικό: (Δημοτικό Κατάστημα) 26323-60205

Οινιάδες: (Δημοτικό Κατάστημα) 26323-60013