Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι η καταβολή των  Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ, αρχίζει από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/7/2016.