Κοινωνία-Μπροστά-featured

 

Με τις υπ’ αριθ. 8345/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΨΜΟΩΡΖ-2ΚΟ) και 8346/6-5-2016 (ΑΔΑ: 6Ε5ΛΩΡΖ-8ΒΓ) αποφάσεις του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου γίνεται απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ υποέργου της πράξης “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ”» για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 16.000 ευρώ. Επειδή το εν λόγω ποσό δεν είναι ευκαταφρόνητο, αναζητούνται απαντήσεις στα παρακάτω:

 

  • Προβλέπεται διαδικασία διαγωνισμού στο συγκεκριμένο ή είμαστε στα όρια της απευθείας ανάθεσης;
  • Τι ακριβώς θα γίνει μέσα από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης και πότε θα παραδοθεί το εν λόγω έργο;
  • Επιβεβαιώνονται με την εν λόγω ανάθεση οι αιτιάσεις της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» για τη στήριξη (τυχαίο;) των δικών μας παιδιών, ναι ή όχι;