Με τη συνεργασία των αντιδημάρχων Σπ. Καρβέλη και Κ. Ρόμπολα, του προϊσταμένου της Τμήματος Εμπορίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Απ. Γατζούδη, υλοποιήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Νεοχωρίου.

  Η μετακίνηση   θα ισχύσει εκ περιτροπής ανά 6μηνο λειτουργίας σε συνδυασμό με την αρχική θέση , ενώ πραγματοποιήθηκε με τη  συνεργασία των μικροπωλητών και παραγωγών.