Με πέντε άτομα συνολικά ενισχύθηκε η Τ.Κ Καινουργίου από το πρόγραμμα με τα άτομα πεντάμηνης απασχόλησης του..
. Δήμου Αγρινίου.Συγκεκριμένα 4 άτομα  θα ενισχύσουν την υπηρεσία καθαριότητας του Καινουργίου και ένα θα είναι στην γραμματειακή υποστήριξη.Η δράση των ατόμων στην καθαριότητα θα είναι σε όλο το χωριό, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες.http://kainourgiopress.blogspot.gr/