1238284_484519138416686_4899324713924280834_n

      Όταν προ ημερών δήλωνε ο Καλαμπαλίκης ότι θα παραιτηθεί εάν αποκαλυφθεί οποιαδήποτε εμπλοκή για τον ίδιο ή συγγενικό του πρόσωπο με εταιρία – προμηθευτή του Δήμου Αγρινίου, μάλλον δεν περίμενε ότι θα αποκαλύψω αυτό που απέκρυψε εκείνος από το Δημοτικό Συμβούλιο να πει, ότι δηλαδή, η σύζυγός του συμμετείχε στην εταιρία που συνεργάζονταν με την υπηρεσία που ήταν αυτός αντιδήμαρχος. Και μας είπε για μία εταιρία αρχική που δεν ενδιέφερε καθόλου την υπόθεση ενώ «ξέχασε» να μας πει για την εταιρία της γυναίκας του που συνεργάζεται με την υπηρεσία του.

      Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος!

      Μετά από τις αποκαλύψεις έσπευσε να μου πετάξει λάσπη. Αλλά η λάσπη πέρασε και δεν κόλλησε.   

     Σήμερα θα σας αποκαλύψω και κάτι άλλο που «ξέχασε» να μας πει ο Καλαμπαλίκης.

    Μήπως ο κ. Αθανάσιος Χασάπης του Ανδρέα και της Αλίκης, το γένος Παπαχαραλάμπους, ο οποίος συμμετείχε στην επόμενη εταιρία που διαδέχτηκε την Χ. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., (στην θέση της συζύγου του Καλαμπαλίκη), η οποία έγινε Χ. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. αλλά και στην επόμενη μετάλλαξή της που λέγεται ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ με διακριτικό τίτλο SCANWEST SERVICE SCANIA μέχρι και σήμερα είναι σύζυγος της κ. Αρετής Καλαμπαλίκη του Σωτηρίου (αδελφή του Ανδρέα Καλαμπαλίκη);   

    Ακούς κ. Γκούντα;

     Γιατί στην απάντησή σας (την οποία μου αποστείλατε μία ημέρα μετά αφού την γνώριζε ο Καλαμπαλίκης και την ανέφερε σε δημοσίευμα) δεν συμπεριλάβατε και την εταιρία ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ με διακριτικό τίτλο SCANWEST SERVICE SCANIA που αποτελεί συνέχεια των ανωτέρω δύο εταιριών; ΓΙΑΤΙ Ο Καλαμπαλίκης απέκρυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό όνομα της εταιρίας και τις συγγενικές σχέσεις του με το μέλος αυτής Αθανάσιο Χασάπη;

    Ελπίζω από άγνοια και όχι από σκοπιμότητα.

     Στην εταιρία που ανέφερε ο Καλαμπαλίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραπλανώντας τους Συμβούλους, δεν υπάρχει ούτε ένα τιμολόγιο ενώ στις επόμενες εταιρίες που συμμετέχουν οι συγγενείς του, τα τιμολόγια της Δημοτικής Αρχής του Παπαναστασίου ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

    Καθόλου δεν θα ενδιέφερε εάν η εταιρία αυτή συνεργάζονταν με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου διότι όλοι οι δημότες έχουν το δικαίωμα να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου. Όχι όμως με αυτήν που προΐσταται ως Αντιδήμαρχος συγγενής σου.

      Εκεί αρχίζουν τα ηθικά κωλύματα.

       Επομένως τώρα που ξεκαθαρίστηκαν αρκετά θέματα (διότι υπάρχουν και άλλα) ΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ και μην προσπαθεί να γλιτώσει, καθ’ ην στιγμή μάλιστα ομολογεί πλέον αυτά που δεν ήθελε να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι δηλαδή εταιρίες συγγενών του, συνεργάζονταν με την υπηρεσία του όπου αυτός είναι Αντιδήμαρχος και έγιναν συναλλαγές ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ.

     Ήρθε η ώρα των ευθυνών και όσο ο Παπαναστασίου τον κρατάει στην παράταξη γίνεται συνυπεύθυνος.

     Η παράταξη αυτή είχε πάντα το κεφάλι ψηλά και πορεύονταν με υπερηφάνεια και ειλικρίνεια, με τόλμη και με καθαρότητα. Ας μην την μολύνουν συμπεριφορές που δεν της ταιριάζουν και είναι εντελώς ξένες προ αυτήν.

    Τα παπαγαλάκια που μέχρι χθες την πολεμούσαν και σήμερα προστρέχουν να προσφέρουν υπηρεσίες, ως άλλοι μισθοφόροι, θα την παρατήσουν στα δύσκολα και θα τρέξουν να ενταχθούν σε άλλα σχήματα προκειμένου να διασωθούν ατομικά.

    Εμείς όμως που ήμασταν πάντα εκεί στις επάλξεις του αγώνα κρατήσαμε την σημαία ψηλά και δεν την υποστείλαμε ακόμη και όταν ξέραμε ότι θα χάσουμε.

     Αφήστε λοιπόν κύριοι τα μαθήματα ηθικής σε μένα διότι τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει προ πολλού και έχω επιβραβευθεί πολλάκις.

    Όσοι δεν μπορείτε να πορευτείτε με τις αρχές αυτές απαλλάξτε την παράταξη από την παρουσία σας διότι μόνο κακό γίνεται.

     Όποιος θέλει να ασχολείται με τα κοινά θα πρέπει να ξέρει ότι είναι αγώνας ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ και όχι αγώνας ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΡΩΝ.

     Η παράταξη πρέπει να πάρει θέση.

     Η σιωπή χρεώνεται ως συνενοχή.

                                       Αγρίνιο, 3-8-2016

                             Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγρίνιο, 30/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 90939 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΑ:« Απόφαση Δημάρχου για χην συντήρηση και επισκευή οχημάτων». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Tig διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Tig διατάξεις xηg παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. Tig διατάξει του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχog Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών. 5.Tig διατάξει του αρ. 2 παρ. 12 οτοιχ. δ και παρ. 13 στοιχείο VII του Ν 2286/95 6.Tig διατάξει του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) 7.Την υπ’ αριθ. Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Tεύχog Β’ 8.Τον προϋπολογισμό του Δήμου 0xoug 2014 σχον Κ.Α. 20-6263,001 του οποίου προβλέπεχαι πίστωση για χην «Συντήρηση και επισκευή μεχαφορικών μέσων (Απορ/ρων, φορχηγών, επιβαχηγών, δικύκλων κλπ)». 9.Την ανάγκη an8u08iag ανάθεση χων εργασιών επισκευήg ( ανχαλλακχικά & επισκευή) χωνυπ,αριθμ.ΚΗΥ5015,ΚΗ06432,ΚΗΥ8954 Οχημάχων Ka0apio^xag σύμφωνα με τα σχεχικά Δελχία επιθεώpησηg & Eπισκευήg Οχημάχων χου Γραφείου Kivησηg. 10.Την υπ’ αριθ. 139-Β/2014 , Πρόχαση ανάληιιπ^ unoxp0a^g 11.Tig από 22/12/2014 γνωμοδοτήσε^ xηg επιxpoπήg aξιoλόγησηg. 12. Την αριθ. 332/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρίνιου για τα έτη (2014 έως 2016) . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την an8u08iag ανάθεση χων εργασιών επισκευήg ( ανχαλλακχικά & επισκευή) υπ. αριθ. ΚΗΥ5015,ΚΗ06432,ΚΗΥ8954 Οχημάχων Ka0apuraixag σχον ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.800412936 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ), ανχί του συνολικού ποσού χων 1095,00 Ευρώ(Καθαρό ποσό;890,24 Ευρώ, ΦΠΑ 23%: 204,76 Ευρώ). Οι 8pYaoi8g που θα εκχελεσχούν και χα ανχαλλακχικά που απαιχούνχαι αναφέρονχαι αναλυτικά σχο Δελχίο Eπιθεώpησηg & Eπισκευήg χου oχήμaxog που συνέταξε χο Γραφείο Kivησηg. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6263.001 χου προϋπολογισμού οικον. έτoυg 2014. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ INFORMATICS X M c s ”y ΑΔΑ: 75Ζ0Ω65-ΜΙΧ DEVELOPMFN d e v e lo p m e n t a g e n c y T AGENCY Date: 2014.12.31 11.54:24 Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 91125 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΑ:« Απόφαση Δημάρχου για χην συντήρηση και επισκευή οχημάτων». 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψ η: 1. Tig διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Tig διατάξει της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. Tig διατάξει του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών. 5.Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 στοιχ. δ και παρ. 13 στοιχείο VII του Ν 2286/95 6.Tig διατάξει του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) 7.Την υπ’ αριθ. Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Tεύχog Β’ 8.Τον προϋπολογισμό του Δήμου 0TOUg 2014 στον Κ.Α. 20-6263,001 του οποίου προβλέπεται πίστωση για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απορ/ρων, φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων κλπ)». 9.Την ανάγκη απευθείαg ανάθεση των εργασιών επισκεuήg ( ανταλλακτικά & επισκευή) του υπ.,αριθμ.ΚΗΥ5020 Oχήμaτog KaOapio^xag σύμφωνα με τα σχετικά Δελτία επιθεώpησηg & Eπισκευήg Οχημάτων του Γραφείου K ivr^g. 10.Την υπ’ αριθ. 139-Β/2014 , Πρόταση ανάληΐ}^ unoxp8t^g 11.Tig από 30/12/2014 γνωμοδοτήσε^ της επιτpoπήg aξιoλόγησηg. 12. Την αριθ. 332/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρίνιου για τα έτη (2014 έως 2016) . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής ( ανταλλακτικά & επισκευή) των υπ. αριθ. ΚΗΥ5020 Οχήματος καθαριότητας στον X. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.800412936 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ), αντί του συνολικού ποσού των 7029,45 Ευρώ(Καθαρό ποσό:5715,00 Ευρώ, ΦΠΑ 23%: 1314,45 Ευρώ). Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στο Δελτίο Eπιθεώpησηg & Eπισκευήg του oχήμaτog που συνέταξε το Γραφείο Kivησηg. Η δαπάνη θα Βαρύνει τον Κ.Α. 20-6263.001 του προϋπολογισμού οικον. έτoυg 2014.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΑΡΦΩ65-ΗΓΝ ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 30/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 90976 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΑ:« Απόφαση Δημάρχου για χην συντήρηση και επισκευή οχημάτων». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών. 5.Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 στοιχ. δ και παρ. 13 στοιχείο VII του Ν 2286/95 6.Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) 7.Την υπ’ αριθ. Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β’ 8.Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 οτον Κ.Α. 20-6263,001 του οποίου προΒλέπεται πίστωση για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απορ/ρων, φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων κλπ)». 9.Την ανάγκη απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής ( ανταλλακτικά & επισκευή)των, υπ,αριθμ. ΚΗΙ3707, ΚΗΙ8958. ΚΗΙ8984, ΚΗΥ5014, ΚΗ06974, ΚΗΙ8965, ΚΗΙ8957, ΚΗΙ3708, ΚΗΙ8960 Οχημάτων καθαριότητας σύμφωνα με τα σχετικά Δελτία επιθεώρησης & Επισκευής Οχημάτων του Γραφείου Κίνησης. 10.Την υπ’ αριθ. 139-Β/2014 , Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 11.Τις από 22/12/2014 γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης. 12. Την αριθ. 332/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρίνιου για τα έτη (2014 έως 2016) . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής ( ανταλλακτικά & επισκευή) των υπ.αριθ. ΚΗΙ3707, ΚΗΙ8958, ΚΗΙ8984, ΚΗΥ5014, ΚΗ06974, ΚΗΙ8965, ΚΗΙ8957, ΚΗΙ3708. ΚΗΙ8960 Οχημάτων καθαριότητας στον X. ΚΟΠΑΝΕΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.800412936 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ), αντί του συνολικού ποσού των 2863,00 Ευρώ(Καθαρό ποσό;2327,64 Ευρώ, ΦΠΑ 23%: 535,36 Ευρώ). Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στο Δελτίο Επιθεώρησης & Επισκευής του οχήματος που συνέταξε το Γραφείο Κίνησης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6263.001 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ INFORMATICS ΆΐΓοΫν DFVELOPMFN d e v e lo p m e n t a g e n c y T AGENCY ?1?: 20,4 12 30 1 3:00 31 Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64Φ6Ω65-ΧΘΣ ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 30/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 90939 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΑ:« Απόφαση Δημάρχου για χην συντήρηση και επισκευή οχημάχων». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις χου άρθρου 209 χου Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διαχάξεις χης παρ. 13 χου άρθρου 20 χου Ν. 3731/08 3. Τις διαχάξεις χου άρθρου 83 χου ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 χεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών. 5.Τις διαχάξεις χου αρ. 2 παρ. 12 οχοιχ. δ και παρ. 13 σχοιχείο VII χου Ν 2286/95 6.Τις διαχάξεις χου αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) 7.Την υπ’ αριθ. Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β’ 8.Τον προϋπολογισμό χου Δήμου έχους 2014 σχον Κ.Α. 20-6263,001 χου οποίου προβλέπεχαι πίσχωση για χην «Συνχήρηση και επισκευή μεχαφορικών μέσων (Απορ/ρων, φορχηγών, επιΒαχηγών, δικύκλων κλπ)». 9.Την ανάγκη απευθείας ανάθεση χων εργασιών επισκευής ( ανχαλλακχικά & επισκευή) χωνυπ,αριθμ.ΚΗΥ5015,ΚΗ06432,ΚΗΥ8954 Οχημάχων καθαριόχηχας σύμφωνα με χα σχετικά Δελτία επιθεώρησης & Επισκευής Οχημάτων του Γραφείου Κίνησης. 10.Την υπ’ αριθ. 139-Β/2014 , Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 11.Τις από 22/12/2014 γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης. 12. Την αριθ. 332/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρίνιου για τα έτη (2014 έως 2016) . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής ( ανταλλακτικά & επισκευή) υπ. αριθ. ΚΗΥ5015,ΚΗ06432,ΚΗΥ8954 Οχημάτων καθαριόχηχας σχον ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.800412936 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ), ανχί χου συνολικού ποσού χων 1095,00 Ευρώ(Καθαρό ποσό:890,24 Ευρώ, ΦΠΑ 23%: 204,76 Ευρώ). Οι εργασίες που θα εκχελεσχούν και χα ανχαλλακχικά που απαιχούνχαι αναφέρονχαι αναλυχικά σχο Δελχίο Επιθεώρησης & Επισκευής χου οχήμαχος που συνέχαξε χο Γραφείο Κίνησης. Η δαπάνη θα Βαρύνει χον Κ.Α. 20-6263.001 χου προϋπολογισμού οικον. έχους 2014.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Αναζήτηση Πράξης ΚΗΙ8965, ΚΗΙ8957, ΚΗΙ3708, ΚΗΙ8960 Οχημάτων καθαριότητας στον X . ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.800412936 Λήψη αρχείου | Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροχοποίησης: 30/12/2014 14:05:59 Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

Πρακτικό Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Λήμου Αγρίνιου Στο Αγρίνιο και στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων του Δήμου Αγρίνιου σήμερα την 22’1 του μήνα Ιουλίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ, συνήλθε η Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 25/2016 Απόφαση Δημάρχου Αγρίνιου, αποτελούμενη από τους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΟΥΤΣΟ ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2.ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3. ΝΤΖΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2.ΜΙΜΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.ΤΣΟΛΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Έγκριση και ανάθεση συντήρησης & επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Αγρίνιου». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο εκτελών χρέη Προέδρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής: 1 .Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 2. Την αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/Β’) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.4.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 489/Β’). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 5. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β’) απόφαση Υπ. Οικονομικών. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/99 περί μη συνδρομής κωλύματος των μελών της. 7. Την αριθ.30/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης(ΠΑΥ Β- 213/2016). 8. Την εντολή επιθεώρησης & επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων. Αποφασίζει ομόφωνα τα εξής: Την έγκριση της επισκευής και την απευθείας ανάθεση στην Εταιρεία SCANWEST SERVICE SCANIA, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ε.Ε. (Α .Φ .Μ .800412936, Δ Ο Υ Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ Υ ), της επισκευής (ανταλλακτικά και εργασία) των παρακάτω οχημάτων-μηχανημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εντολή επιθεώρησης & επισκευής οχήματος – μηχανήματος που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Αγρίνιου ως εξής: ΚΑΘΑΡΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑ ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΑ 23% ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΗΥ5014 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 6318,00 A 1516,32 ΛΑ: ΩΦΧΖ 7834,32 Ω65-ΨΞ1 20- 6263.001 ΣΥΝΟΛΟ 6318,00 1516,32 7834,32 ΓΥ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΑΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΑΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 . ΝΤΖΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ