Σε ερώτηση που  απηύθυνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη, 27-7-2016, στηριζόμενη σε έγγραφα που επισυνάπτω, αναφέρεται ρητά ότι ο Δήμος Αγρινίου προχωρά σε απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας : «Εργασίες αποκατάστασης – συντήρησης παιδικής χαράς στη θέση Σφαγεία του Δήμου Αγρινίου» ύψους 9.400,00 ευρώ.

    Προφανώς ένα έγγραφο για να δημοσιευθεί θα έχει την έγκριση του Δημάρχου και το ποσό που αναρτάται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εργασίες που πράγματι απαιτούνται άλλως και εφ’ όσον δεν το γνωρίζει ο Δήμαρχος ή έχει αρνηθεί να το υπογράψει και, εν τούτοις, αυτό αναρτάται θα πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει με την υπηρεσία του, στην οποία μάλιστα αυτός προΐσταται χωρίς να έχει ορίσει αντιδήμαρχο.

     Αν κατά τον κ. Παπαναστασίου τα έγγραφα που δημοσιεύει η υπηρεσία, στην οποία προΐσταται αποτελούν «λάσπη» και επιζητά επιβράβευση για έργα που είναι υποχρεωμένος να εκτελεί στο Δήμο, λυπούμαι, αλλά, είτε δεν ασχολείται με τα θέματα του Δήμου, είτε δεν μπορεί να ελέγξει τις υπηρεσίες του.

     Το συγκεκριμένο έργο για την παιδική χαρά στη θέση «Σφαγεία» του Δήμου Αγρινίου είχε προϋπολογισμό 221.400,00 ευρώ και επομένως θα πρέπει να αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες παιδικές χαρές που παρέλαβε ο κ. Παπαναστασίου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.  

     Επομένως για ποιον λόγο θα έπρεπε να δαπανηθεί ένα επιπλέον ποσό καθ΄ ην στιγμή μάλιστα η εταιρία που ενήργησε έλεγχο στις παιδικές χαρές δεν συμπεριέλαβε αυτήν την παιδική χαρά στις προβληματικές;  

     Πολύ θα ήθελα να πιστέψω ότι έγινε λάθος, όμως τα λεγόμενα δεν συμπίπτουν με τα γραφόμενα…  

      Και αν όπως ειπώθηκε από τον Δήμαρχο θα αναλάβει η αυτεπιστασία το έργο και δεν θα δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ τότε πώς είναι δυνατόν η ίδια επισκευή, που μπορεί να έχει μηδενικό κόστος, να προϋπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία με ποσό 9.400,00 ευρώ ;; Έτσι γίνεται ;; Η υπάρχει μείζον θέμα;;

     Το ψεύδος και η λάσπη την  μόνη σχέση που έχουν με μένα είναι ότι εκτοξεύονται από άλλους σε βάρος μου και προς τους πολίτες με στόχο να μην ασχοληθώ.

     Αλλά εγώ δεν εκλέχθηκα για να σιωπώ.

   Επισυνάπτονται τα έγγραφα:

 

                              ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                 ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ