δικαστηριο3

 

Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού, μετά από κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων του Αιτωλικού. Μέχρι σήμερα η εν λόγω διαταγή πεισματικά εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΜ δεν έχει εφαρμοσθεί.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ζητεί ΑΜΕΣΑ να γίνει σεβαστή η παραπάνω απόφαση από τον Δήμο αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα.

Δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν, και οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες για την όποια καθυστέρηση.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»