Τα προβλήματα των σπουδαστών του Πανεπιστημίου είναι και προβλήματα που αγγίζουν την καρδιά της πόλης μας.

Τοπικές αρχές, πολίτες και φορείς πρέπει να σταθούμε δίπλα τους έμπρακτα.

Το οφείλουμε στους νέους επιστήμονες που αγωνίζονται για μόρφωση σε αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Το οφείλουμε όμως και στο όνειρο της πόλης για αυτόνομο και ισχυρό Πανεπιστήμιο.