Το Λαογραφικό ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ λειτουργεί απο τις 22/8/2915 στο Αρχοντικό Τάκη Υφαντή. Η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Αποκουρου (ΙΛΕΑ) αποτελούμενη απο ανθρώπους με μεράκι συγκέντρωσε πολυ σπουδαίο υλικό απο το έτος 1991.
Ώρες λειτουργίας 08:00εως 13:00 & 18:30 εως 21:30 καθημερινά.