αρχείο λήψης

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οδούς πέριξ του Δ.Α.Κ. Αγρινίου, που θα διεξαχθεί η αναφερόμενη στο θέμα αθλητική διοργάνωση, την 28/3/2015 κατά τις ώρες 14.30΄ έως 22.30΄ και την 29/3/2015 κατά τις ώρες 15.00΄ έως 21.30΄:

α) Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων στο τμήμα της οδού Εθνικού Σταδίου, από την διασταύρωσή της με την οδό Ηπείρου μέχρι την οδό Εθνικού Σταδίου αριθ. 16 (ανώνυμη χωμάτινη οδός – έμπροσθεν αθλητικής εγκατάστασης «Αγρίνιο Tennis Club»)

β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Εθνικού Σταδίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας (ανόδου) από την οδό Εθνικού Σταδίου αριθ. 16 (ανώνυμη χωμάτινη οδός – έμπροσθεν αθλητικής εγκατάστασης «Αγρίνιο Tennis Club») έως την διασταύρωση οδός Εθνικού Σταδίου & Ηπείρου.

Η οδική κυκλοφορία στα ανωτέρω σημεία, θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

ΛΗΨΗ επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα , των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 28/3/2015 ώρα 14.30΄ και την 29/3/2015 ώρα 15.00΄ .

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»