«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του Αγώνα Δρόμου ‘Μεσογειακή  Διατροφή και Άθληση’ στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’ΕΛΑΙΑ 2015‘’»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το υπ’ αριθμ. 64413 από 29-09-2015 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου.
  4. Την υπ’ αριθμ. 1003/1/28-α  από 15-10-2015 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

και αποσκοπούντες

στην ομαλή διεξαγωγή του Αγώνα Δρόμου ‘ Μεσογειακή Διατροφή και Άθληση’,  στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ονομασία ‘’ΕΛΑΙΑ 2015‘’, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18/10/2015 και κατά τις ώρες 16.30΄- 17.30’  σε οδούς της πόλεως του Αγρινίου καθώς και στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις ίδιες  οδούς,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών,  μέσω παρακαμπτήριων οδών, σε οδούς της πόλης του Αγρινίου, σε όλο το μήκος της διαδρομής, όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση η οποία θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει το εξής δρομολόγιο:

<Μπαϊμπά, Β.Παναγοπούλου, Δ.Θεοτοκοπούλου, Προυσιωτίσσης, Ελ.Βενιζέλου, Αγίου Κωνσταντίνου, (αριστερά) Εθνικής Αντιστάσεως, (αριστερά) Ιωνίας, (δεξιά) Εθνικής Ανεξαρτησίας, (αριστερά)Γ΄Σεπτεμβρίου, Κρυστάλλη, Τερτσέτη, (αριστερά) Παπαϊωάννου, (δεξιά) Δαγκλή, (αριστερά) Μακρή, (αριστερά) Χαρ. Τρικούπη. >

 

   

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου (για την περιοχή αρμοδιότητας του) σε συνεργασία με τους διοργανωτές.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, την διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής